[openstandaarden] vergadering????

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Wed Jul 3 18:38:53 CEST 2002


On Wed, Jul 03, 2002 at 03:12:25PM +0200, Wim Stubbe wrote:
> Ik ben niet zindelijk qua datum ;-)

Ik dan weer wel :p

Ik kan tijdens de eerstkomende weken nooit op woensdag, donderdag en zondag.

Bende vergader-freaks... :-)

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020703/3a0236b2/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list