[openstandaarden] Functies ?

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Thu Jul 11 18:49:02 CEST 2002


On Thu, Jul 11, 2002 at 01:39:43PM +0200, Rik Boven wrote:
> Statuten, website,... dat is allemaal 'vorm'. Nu is vorm ook wel
> belangrijk, maar wanneer gaan we het hebben over inhoud? Leg ik mijn
> lat weer te hoog?

Ik zal geen links geven naar de archieven, ik heb m'n eigen archief :)

Voor zover ik "inhoud" interpreteer als "wat gaan wij doen" zijn de
verslagen van de vergaderingen informatief (een leidraad). Enkele threads die
de "inhoud" bespreken:
	"verslag vergadering [Openstandaarden]"
	"evaluatieprocedure websites"
	"Verslag vergadering 21/5/2002"
	"informatie"

In deze threads zal je vinden wat onze eerste bekommernissen zijn:
	- Websites die informatie in niet-open standaarden/formaten
	  beschikbaar stellen
	- Websites die niet voldoen aan de HTML-specificaties
	- Toegankelijkheid van de websites

We richten ons totnutoe vooral op websites omdat zij momenteel de
grootste informatieverstrekkende media zijn die open standaarden broodnodig
hebben.

Afhankelijk van van wie de website is primeert de overheid, die uiteraard
zeer zeer zeer zeer zeker compleet in orde moet zijn.

De manier van reageren is in het begin via e-mail. Er wordt een
dossier opgemaakt (daarvoor is de website nodig opdat we van een soort
van template-dossiers kunnen starten en om opvolging gemakkelijker te
maken) via wat alles wordt geregistreerd (antwoord van de betreffende
webmaster/organisatie, resultaten, ...).

Lobby'en wordt ook vernoemd, maar dit is momenteel zeer individueel.

> Neem de vraag van enkele weken geleden: "zijn open standaarden voor
> ons voldoende, of willen we ook open toegang tot de informatie?". Het
> antwoord op deze vraag hangt toch niet af van het al dan niet vzw
> zijn? Waarom kunnen ze hierop pas een antwoord formuleren van zodra de
> vzw officieel is?

Als je bedoelt met "open toegang" dat de manier waarop je de informatie
verkrijgt ook via open standaarden gebeurd: uiteraard, dat is evident.
Als je bedoelt dat de informatie enkel beschikbaar is voor de mensen die
daar toegang tot hebben: uiteraard, wij zijn geen communisten. 

Ik begrijp de vraag dus niet, en ik kan mij niet direct herinneren dat
die discussie gevoerd is:

	~$ grep "open toegang" mail/mailinglists/openstandaarden
	voldoende, of willen we ook open toegang tot de informatie?".
	Het antwoord 
	~$ 

> En wat is er nu tot nu toe gebeurt in de werkgroep communicatie?
> Of wachten we daar ook al op het mirakel uit de hemel.

Sorry, dit vind ik laag-bij-de-gronds. De definitie van de werkgroepen
zijn gegeven in de mail "Structuur OpenStandaarden vzw". Communicatie
was vroeger "Briefwisseling".
	Alles i.v.m. briefwisseling (zowel gewone post als
	elektronische post), belangrijk hierbij is het toezien op
	consistentie tussen verschillende werkgroepen, correct
	taalgebruik, opstellen van templates, ...

> Dit is cruciale informatie over de werking van de vereniging, die
> hoort centraal op de site te staan, niet verstopt in een of ander
> obscure mail.

Deze informatie is cruciaal voor een bestaande, werkende vereniging. We
zijn nog steeds in de oprichtingfase. _Jij_ wil ineens actie zien, _wij_
willen niet als een bende ongeregeld naar voor komen.

> Vergeef mij, maar de dossiers op de site zijn naast de kwestie en
> zinloos.

De dossiers zoals die werden besproken dienen als centrale leidraad voor
het opvolgen van een bepaalde site. Ze zijn helemaal niet naast de
kwestie, in tegendeel.

> Ten eerste zijn dat dossier over bepaalde websites, dus die hebben
> niets met de vereniging zelf te maken. 

Toch wel, ze zijn een van de belangrijkste zaken van onze
vereniging-in-wording.

> Ten tweede wil je niet alle info publiek zetten. 

Er wordt gewerkt aan een website. http://imps.openstandaarden.be. Zie ook de
os-dev mailinglist.

> Ten derde gaat het over overlapping van functies. Wat als morgen
> iemand van OSB bij Vlaams minister X zit en een ander bij CEO Y. Dan
> willen we liefst dat ze mekaar niet voor de voeten lopen... Hoe zorgen
> we daarvoor? 

Je kan niet echt elkaar voor de voeten lopen. Hoe meer mensen die er
lobby'en, hoe beter. Immers, als X en Y eens samen eten en het onderwerp
komt ter sprake, dan is het toch beter als ze beiden al ons standpunt
weten?

> focus niet op websites, dat is het topje van de ijsberg. 

Je denkt toch niet dat we als complete beginnersvereniging direct in het
hart van de belgische staatsveiligheid kunnen binnendringen en daar
eisen dat al hun informatie wordt opgeslagen in XML-formaten ipv hun
eigen formaat? Je moet beginnen met zaken die je zeker kan aanpakken en
die toch publiek zijn zodat je als "actieve" vereniging gezien wordt.
Uiteraard moet je de zwaardere zaken niet uit het ook verliezen, maar
die komen vanzelf...

Mvg,
	Sven Vermeulen

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020711/10ce1992/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list