[openstandaarden] Functies ?

Rik Boven rboven at boven.net
Fri Jul 12 10:03:14 CEST 2002


> > Je denkt toch niet dat we als complete beginnersvereniging direct in het
> > hart van de belgische staatsveiligheid kunnen binnendringen en daar
> > eisen dat al hun informatie wordt opgeslagen in XML-formaten ipv hun
> > eigen formaat? Je moet beginnen met zaken die je zeker kan aanpakken en
> > die toch publiek zijn zodat je als "actieve" vereniging gezien wordt.
> > Uiteraard moet je de zwaardere zaken niet uit het ook verliezen, maar
> > die komen vanzelf...
> 
> Hmm, waar ik eerst Rik steunde om naar de overheid te gaan, denk ik van 
> nu eerder Sven te steunen (no offence Rik). Misschien dat het toch beter 
None taken.

> is om met de websites te beginnen, want van webmasters kun je enorm veel 
> bijleren. Zo had ik er nog nooit aan gedacht dat mensen als pro-argument 
> voor Flash "het geheimhouden van het design" zouden gebruiken. Wat 
> betekent dat als je subiet naar de overheid zou stappen en ze komen af 
> met "jamaar, wat als bedrijven hun design willen geheimhouden?", dan sta 
> je daar ofwel met je mond vol tanden ofwel zeg je zaken die nooit echt 
> besproken zijn vanuit openstandaarden.be zelf, waardoor je je eigen 
> vereniging zou kunnen tegenspreken.
Er zullen steeds argumenten opduiken we/ik niet verwachten. Dat is zo bij 
het 'aanpakken' van websites, interne processen, applicaties,... De 
bovenstaande argumentatie is van toepassing op alles domeinen. Een goede 
voorbereiding is cruciaal.

In principe mag je je niet van je stuk laten brengen door deze 
argumenten. Een goede verkoper zal nooit te hard inspelen tegen de 
argumenten van de ander, maar altijd de positieve dingen van het eigen 
product benadrukken. Maar het drijft ons iets te ver om daar nu op in te 
gaan.

> Dus misschien dat we toch beter eerst met websites beginnen, dan kun je 
> tevens aan de overheid zeggen van "daar en daar en dat bedrijf heeft het 
> belang ingezien van open standaarden en...", de many-to-one tactiek dus.
Er zijn 3 manieren om een bedrijf/instelling/... aan te zetten open source 
te gebruiken:
 - bottom up: we proberen vanuit de basis OS te pushen. Dit is de 
strategie die we nu gebruiken. De webmaster staat in een organisatie 
helemaal onderaan de ladder. Wij proberen hem ertoe aan te zetten de OS 
naar boven op de ladder te drukken.

Het voordeel is dat je onmiddellijk resultaat hebt. Het nadeel is dat de 
webmaster zelden beslissingsbevoegheid heeft. Denk bv. aan de VRT 
streaming. In de overheid werkt men met openbare aanbestedingen, vaak ook 
voor websites. Als het gebruik van OS niet in de tender staat dan kan het 
vaak later niet afgedwongen worden. Het 2e nadeel is dat je vaak ziet dat 
de webmaster inderdaad overtuigd is van het nut van OS, maar dat hij 
alleen staat in zijn organisatie...

 - top down: het omgekeerde, we spreken de top van de ladder aan, de 
directie. We proberen OS als beleidsargument te verkondigen. OS 'stroomt' 
dan door naar alle geledingen van de organisatie (en als het even meezit 
ook naar de toeleverancieers). VRT streaming wordt op dit niveau 
behandeld.

Het voordeel is dat de ganse organisatie doordrongen wordt door OS. Het 
grootste resultaat. Het nadeel is dat het moeilijk is om door te dringen 
tot de 'top' van de ladder. Dit vereist ongelofelijk veel van OSB.

- middle out: je richt je tot mensen in een organisatie die 
beslissingsbevoegdheid hebben, of die het beleid kunnen sturen. We 
promoten zo OS onrechtstreeks. We creeeren ambassadeurs in een organisatie 
die hun invloed uitoefenen op het hogere en lagere niveaus.

Het voordeel is dat deze mensen vaak makkelijker bereikbaar zijn dan de 
top. De mensen staan vakk ook meer open voor onze argumenten. Vermits ze 
het beleid kunnen sturen zijn ze ook intressanter dan de bottom.

Het nadeel is dat het een langzaam process is. Wij 'trainen' mensen om ons 
werk te doen. Wij zullen dan eerder ondersteunende diensten moeten leveren 
(documentatie, argumentatie,..) wat een duidelijk organistie vereist.


Uiteraard sluiten de 3 methodes elkaar niet uit! Een mix van de 3 lijkt me 
ideaal, maar in eerste instantie inderdaad misschien niet haalbaar. Maar 
OSB moet (in mijn opinie) op zijn minst klaar zijn om ondersteunend te 
werken voor de middle-out aanpak. Misschien moeten wij nu niet actief 
opzoek naar dat soort mensen, maar wie weet contacteren zij ons.


my 2 cents

Slodder

Rik


-- 

 ( Rik Boven ) && ( rik at boven.net ) && ( rik.boven.net )
 (             42             )
More information about the Openstandaarden mailing list