[openstandaarden] Wetsvoorstel

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Thu Jul 3 18:10:56 CEST 2003


Op wo 02-07-2003, om 16:08 schreef Onno Timmerman:
> Kan er iemand mij eens een aangaste versie van het wetsvoorstel 1021 
> voorstellen.

Ik neem aan dat je hier kamervoorstel 1022/1 bedoelt?

Waarom moet dat aangepast worden? Wat mij betreft is er niks mis met dat
voorstel. Zijn er tegenargumenten? Zo ja, dan is het eventueel
interessant om aan de hand van zulke tegenargumenten een aangepaste
versie voor te stellen; anders lijkt me dat wat uit de lucht gegrepen...
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030703/05f509b0/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list