[openstandaarden] Fwd: Re: EU-directieve softwarepatenten

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Fri Jul 4 12:00:55 CEST 2003


----- Forwarded message from Philip Claeys <philip.claeys at vlaamsblok.be> -----

From: Philip Claeys <philip.claeys at vlaamsblok.be>
Subject: Re: EU-directieve softwarepatenten
To: Dieter Van Uytvanck <dietvu at village.uunet.be>
Date: Fri, 04 Jul 2003 11:02:21 +0200
Organization: Vlaams Blok

Geachte heer Van Uytvanck,

Van harte bedankt voor uw e-mail. Mijn excuses voor dit laattijdige antwoord
(mijn e-post wordt nog niet doorgestuurd naar mijn nieuw kantoor in het
Europees parlement). U moet zich geen zorgen maken over ons stemgedrag: mijn
collega Koen Dillen en ik zullen tegen deze tekst stemmen, om de redenen die
u opsomt.

Hoogachtend,
Philip Claeys

----- End forwarded message -----

Hallo,

Zoals hier al eerder gemeld, zal het blok dus tegen stemmen. Alleen:
is het waar (zoals die D66-medewerker eerder schreef) dat als de
directieve in de plenaire stemming afgekeurd wordt, de Raad volledig
zijn zin zou kunnen doen?

Weet er verder iemand hoever de voorgestelde FFII-amendementen al
ingediend zijn? 

Groeten,

Dieter

-- 
Homepage: <http://www.student.kun.nl/dieter.vanuytvanck/>
Neen tegen softwarepatenten in de EU! --> http://softwarepatenten.tk/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030704/a30072f0/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list