[openstandaarden] radio centraal

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Fri Jul 11 00:14:37 CEST 2003


Hallo,

De week nadat Onno op Radio Centraal geweest is, heeft webgang mij ook
opgebeld. Mijn interview is echter niet in één keer uitgezonden geweest,
maar in twee keer. Ik heb beide uitzendingen opgenomen en het interview
eruit geknipt. Voor de geïnteresseerden:
http://www.grep.be/articles/interview.php

Het eerste deel gaat vooral over de software-patenten; het tweede deel
gaat meer over mijn werk bij Debian (hetgeen ook wel interessant is,
maar hier misschien niet echt op z'n plaats)

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"An expert can usually spot the difference between a fake charge and a
full one, but there are plenty of dead experts." 
  -- National Geographic Channel, in a documentary about large African beasts.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030711/3b1446b4/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list