[openstandaarden] Trends en softwarepatenten

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Thu Jul 31 18:27:33 CEST 2003


Hallo,

goed nieuws: vanmiddag een telefoontje gekregen van Bruno Leijnse,
journalist bij Trends Magazine. Hij wou wat meer info over
softwarepatenten, dus binnenkort mogen we ons aan een artikel
verwachten.

Er zijn trouwens al verschillende, goede en uitgebreide, artikelen van
hem in Trends gepubliceerd. (wist ik niet) Ik moet nog proberen om de
juridische dienst van Roularta te bereiken, maar normaal gezien geven
die wel toestemming aan vrijwilligersorganisaties om teksten te
publiceren op internet. Met een beetje geluk zijn ze dus binnenkort te
lezen op softwarepatenten.tk

PS: Kan er op Openstandaarden.Be geen bannerke naar de
Eurolinux-petitie komen?

Groeten,

Dieter

-- 
Homepage: <http://www.student.kun.nl/dieter.vanuytvanck/>
Neen tegen softwarepatenten in de EU! --> http://www.softwarepatenten.tk/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030731/b853bd24/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list