[openstandaarden] ondertussen in Straatsburg

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Thu Jun 5 14:09:23 CEST 2003


Yoowkes,

ik heb deze morgen eens gebeld naar de 2 Vlaamse JURI-leden:

- Ward Beysen had waarschijnlijk onze brieven nog niet gelezen maar
hij bleek wel te verstaan dat softwarepatenten nogal verveldende
effecten met zich meebrengen. Hij was al benaderd door iemand van
eurolinux en heeft er volgende week dinsdag een afspraak mee. Lijkt dus
een goede zaak.

- Dirk Dhertoge, de assistent van De Clercq, liet minder in zijn
kaarten kijken. Het goede nieuws voor ons - dat zei hij letterlijk -
was dat er nog geen officiële beslissing genomen was. Er moest nog
verder over overlegd worden en ze gingen ons zeker op de hoogte houden
(yeah, right). Hij zag het ook blijkbaar niet zitten om met iemand van
Eurolinux te spreken -- ze moesten in al het gelobby hun
"neutraliteit" behouden.

Dat was het zo wat.

Groeten,

Dieter

-- 
Homepage: <http://www.student.kun.nl/dieter.vanuytvanck/>
Teken tegen softwarepatenten in de EU! --> http://petition.eurolinux.org/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030605/b2e77653/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list