[openstandaarden] patenten vaag en theoretisch?

Wouter Vanden Hove wouter.vanden.hove at pandora.be
Sun Jun 15 18:39:33 CEST 2003


De uitspraken van "grote namen" die ik eerder gepost had , komen van
officiële publieke hoorzittingen 
"Public Hearing on Use of the Patent System to Protect Software Related
Inventions" van 1994, behalve die van Bill Gates, die een interne memo
was, ook onder meer vermeld in Lessig "Free Culture"-speech

http://www.base.com/software-patents/software-patents.html
Opmerkelijk dat deze site weinig veranderd is sinds 1994. Blijkbaar had
men toen diezelfde discussie als in Europa nu.


"De tegenargumenten, daarentegen, blijven voor mij heel vaag en
theoretisch. 
Maar misschien heb jij hier iets tegen in te brengen?"

De gemiddeld kostprijs om een patent te behalen is 100.000$, de
gemiddeld kostprijs om te bewijzen dat een patent ten onrechte werd
toegekend kost gemiddeld 500.000$ [Cijfers van het US Patent Office].
Veel ruimte dus voor onethische praktijken als deze: ofwel een licentie
betalen van vb 10.000$ voor een onterecht patent, ofwel 500.000$ om het
patent ongeldig te laten verklaren.

Als u een kleine KMO was, wat zou u doen?
Om te bewijzen dat dit geen theoretische mogelijkheid is, hier 2 reële
zaken:
Twee  praktische gevallen waarbij "de kleine man" wordt aangevallen met
triviale patenten:

Patent op frames waarbij als eerste een kleine non-profit site wordt
aangeklaagd.
http://www2.museumtour.com/sbc.html

Patent op een bestelformulier waarbij 50 kleine dotcommetjes van hooguit
enkele mensen worden aangeklaagd.
http://www.youmaybenext.com/
Argumentatie en petitie van professoren tegen software-patenten
http://www.cs.chalmers.se/~bengt/petition.pdf

Wetenschappelijk onderzoek ivm met macro-economische effecten van
software-patenten:
http://www.researchoninnovation.org/swpat.pdfWouter
http://forum.opencursus.be


Wouter Vanden Hove

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal gesigneerd
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030615/298d928c/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list