[openstandaarden] softwarepatenten: stemming op 30 juni!

Marc Leeman marc.leeman at ieee.org
Fri Jun 20 17:19:30 CEST 2003


> * het Vlaams Blok (Heeft die nog niemand benaderd? Wil ik desnoods wel
> proberen, elke stem tegen zal welkom zijn.)

Als er ergens een mooi uitgeschreven vraag wordt doorgezonden naar mij,
kan ik ook wel zien om die door te spelen naar het Vlaams Blok en naar
Vlaams gezinden bewegingen in het algemeen (via de traditionele
studenten verenigingen). Ik vermoed ten andere dat het Vl.B. niet echt
voor gaat zijn,

Als er iemand de tijd heeft een artikel te schrijven over de nadelen,
kan ik ook wel zien om het in 'Ons Leven' te krijgen, het oudste
studenten tijdschrift. Voor dit laatste zou er wel een 'Vlaamse' inslag
aan het artikel gegeven moeten worden. Normaal lezen dat nog veel
invloedrijke mensen (politici en andere), vooral uit Christelijke en
Vlaamse kanten. 

Jammer genoeg heb ik de volgende maanden niet genoeg tijd om die dingen
zelf te doen :(

Ik wist dat mijn 'club-verleden' nog eens nuttig ging kunnen zijn :)

-- 
	greetz, marc
 
Yeah we need you D'Argo, we need you. Oh, and by the way would you
mind putting your hands up against the wall and spreading your legs so
I can kick you up the mivonks. You have got to be one dumb trasnik.
	D'Argo - Suns and Lovers
     Key fingerprint = 890C E47F 1589 F240 9CC8  C60C 510A 63D3 D356 2DE1
Linux scorpius 2.4.20-xfs-v4l2 #2 Sat Mar 8 19:17:24 CET 2003 GNU/Linux
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030620/19db3a05/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list