[openstandaarden] softwarepatenten: stemming op 30 juni!

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Sun Jun 22 18:43:08 CEST 2003


On Sat, Jun 21, 2003 at 12:15:11AM +0200, Tijl Vercaemer wrote:
> Intussen hebben ze 2 nieuwe Europese parlementsleden.  Karel Dillen is met 
> pensioen en Frank Vanhecke gaat naar de senaat.  In Europa zitten nu Koen 
> Dillen en Philip Claes.
> email: koen.dillen at skynet.be Voor Philip Claes is het enige email adres dat ik 
> gevonden heb fractie.vlaamsblok at vlaamsparlement.be (hij was fractiesecretaris 

Er is ook een fractie.europeesparlement at vlaamsblok.be, ik neem aan dat
dat ook wel bij de juiste mensen toekomt dan.

Groeten,

Dieter

-- 
Homepage: <http://www.student.kun.nl/dieter.vanuytvanck/>
Teken tegen softwarepatenten in de EU! --> http://petition.eurolinux.org/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030622/952207f8/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list