[openstandaarden] www.softwarepatenten.tk

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Mon Jun 23 16:39:02 CEST 2003


Beste OS,

om alle informatie over de situatie in België i.v.m. softwarepatenten
wat te centraliseren, is er vanaf nu http://www.softwarepatenten.tk.

De bedoeling is dat er een lijst komt met politieke statements,
persberichten, artikels in de media, etc. Er is een FAQ over
softwarepatenten in de maak. Het kan ook handig zijn hiernaar te
verwijzen in mails naar EU-parlementsleden.

Mvg,

Dieter

-- 
Homepage: <http://www.student.kun.nl/dieter.vanuytvanck/>
Teken tegen softwarepatenten in de EU! --> http://petition.eurolinux.org/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030623/294a06f4/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list