[openstandaarden] FAQ softwarepatenten

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Tue Jun 24 20:18:09 CEST 2003


On Tue, Jun 24, 2003 at 10:07:32PM +0200, Mattias Campe wrote:
> Kleine puntjes-op-de-i-opmerking: Ik denk nt dat iedereen de 
> volledigheid van R&D kent en het verband ziet met "Onderzoek & 
> Ontwikkeling". Misschien beter om het overal over "Onderzoek en 
> ontwikkeling" te hebben.

is in orde gebracht

Dieter

-- 
Homepage: <http://www.student.kun.nl/dieter.vanuytvanck/>
Teken tegen softwarepatenten in de EU! --> http://petition.eurolinux.org/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030624/6d1b61c4/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list