[openstandaarden] CDA antwoord

Onno Timmerman onno.timmerman at s-p-a.be
Wed Jun 25 17:43:45 CEST 2003


Geachte heer Timmerman,
 
Hartelijk dank voor uw e-mail. Namens de EVP ben ik lid van de 
Juridische Commissie in het Europees Parlement en in die hoedanigheid 
heb ik mij bezig gehouden met de richtlijn voor software patentabiliteit.
 
Om de richtlijn is veel te doen, daar ben ik me terdege van bewust. Het 
moet echter niet worden vergeten dat deze richtlijn in feite geen grote 
noviteit is. De richtlijn tracht een gedeelte van de praktijk die reeds 
lange tijd gaande is bij het Europees Octrooibureau (EOB, alwaar 15% van 
de aanvragen betrekking heeft op in computers geimplementeerde 
uitvindingen) te integreren in EU wetgeving. De richtlijn beoogt een 
gelijke basis te bereiken waarop in de Europese Unie octrooien voor 
software worden verstrekt.
 
Ik ben van mening dat dit een goede ontwikkeling is, mits een goede 
definitie wordt gevonden van het begrip octrooieerbaarheid. Ik had dan 
ook een amendement ingediend op artikel 4 (definitie octrooieerbaarheid) 
van het voorstel waarin ik stel dat een in computers geïmplementeerde 
uitvinding een technische bijdrage moet leveren. Deze formulering kan 
voorkomen dat software wordt gepatenteerd die standaard door veel 
ondernemingen wordt gebruikt en die in feit geen noviteit in zichzelf 
herbergt (zoals in de VS de praktijk is). Helaas is dit amemdement niet 
overgenomen door de juridische commissie.
 
Momenteel kijkt mijn kantoor kritisch naar het resultaat van de stemming 
in de juridische commissie en bezinnen wij ons op de manier waarop kan 
worden voorkomen dat de Europese Software markt zal verworden tot een 
olichopolie van de grote software aanbieders. Hierbij hebben wij goed 
contact met de "open-source ondernemingen". Ik zal mijn best doen om een 
voor iedereen acceptabel compromis te bereiken.
 
Met vriendelijke groet,
 
Bert Doorn
Lid van het Europees Parlement CDA/EVP
More information about the Openstandaarden mailing list