[Openstandaarden] "SoftwarePatenten: Wij willen u horen" (woe 5 mei, 12h30-13h30, Rontode 1) - NL

Henrion Benjamin bh at udev.org
Mon May 3 01:06:16 CEST 2004


=============================================================================
                   SoftwarePatenten: Wij willen u horen
=============================================================================

Geacht Parlementslid,

Op 23 september laatstleden heeft het Europees Parlement, met de steun
van meer dan 300.000 burgers en talrijke KMO's, zeer duidelijke
limieten gedefinieerd wat betreft de octrooieerbaarheid van software.

Niettemin zijn juristen, gespecialiseerd in intellectueel eigendom en
werkzaam in de werkgroep van de regeringen van de vijftien lidstaten,
bezig met het doordrukken van een onbeperkte octrooieerbaarheid van
software. Ze doen dit zonder ook maar enigszins rekening te houden met
de economische gevolgen waardoor software-multinationals de kleine
Europese ondernemingen zullen kunnen overrompelen.

Belgie bereidt zich voor op haar deelname aan een belangrijk
beslissing voor onze economie naar aanleiding van de volgende
bijeenkomst van de EU Raad van Ministers op 17 en 18 mei (de Raad
Concurrentievermogen).

Wij nodigen u uit op een bijeenkomst getiteld "Softwarepatenten: Wij
willen u horen", georganiseerd woensdag 5 mei a.s. tussen 12u30 en
13u30 in de zaal Rotonde 1 (broodjes zijn voorzien).

U zal er de mogelijkheid hebben de positie van uw partij voor te
stellen. Wij zullen ervoor zorgen dat deze positie zo wijd mogelijk
bekend gemaakt wordt.

U kan uw deelname aan deze bijeenkomst melden door op deze email te
antwoorden (bh at udev.org), of per telefoon (0498/292771).

=============================================================================

De positie van het Europees Parlement wordt ondersteund door volgende
ondertekenaars:

De ondertekenaars van de Eurolinux petitie (320.000 handtekeningen,
waaronder 11.2000 Belgen)
Association Electronique Libre (AEL.be)
Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII.org)

Jan Dhaene (MEP, SPA, Belgium)
Bart Staes (MEP, VERD, Belgium, Groen!)
Olga Zrihen (MEP, PSE, Belgium, PS)
Dirk Van Der Maelen (Flemish Social Democrats, Belgium, SP.be)
Zoe Genot (MP, Belgium, ecolo.be)
Dr. Jan Van Duppen (Belgian Senator, Flemish Parliament, SP.a spirit)

Bent Hindrup Andersen (MEP, EDD, Denmark, June Movement)
Jens-Peter Bonde (MEP, EDD (chairman), Denmark, June Movement)
Johanna Boogerd (MEP, ELDR, Netherlands)
Hiltrud Breyer (MEP, VERD, Germany)
Daniel Cohn-Bendit (MEP, VERD, France)
Raina Mercedes Echerer (MEP, VERD, Austria)
Pernille Frahm (MEP, GUE/NGL, Denmark)
Piia-Noora Kauppi (MEP, PPE-DE, Finnland)
Wolfgang Kreissl-Doerfler (MEP, PSE, Germany)
Heide Ruehle (MEP, VERD, Germany)
Ulla Sandbaek (MEP, EDD, Denmark, June Movement)
Olle Schmidt (MEP, ELDR, Sweden)
Claude Turmes (MEP, VERD, Luxemburg, DEI GRENG)
Anders Wijkman (MEP, PPE-DE, Sweden)
Grietje Bettin (Member of the German Federal Parliament, Green Party)
Gustav Fridolin (MP, Sweden)
Arseni Gibert (Senator of the Girona region for Entesa Catalana de Progres)
Ulrich Kelber (Member of the German Federal Parliament (German Social Democratic Party))
Monica Lochner-Fischer (member of Bavarian Parliament, SPD)

=============================================================================


More information about the Openstandaarden mailing list