[Openstandaarden] "SoftwarePatenten: Wij willen u horen" (woe 5 mei, 12h30-13h30, Rontode 1) - NL

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Mon May 3 17:59:40 CEST 2004


On Mon, May 03, 2004 at 03:47:31AM +0200, Jan Claeys wrote:
> At 2004-05-03 01:06, you wrote:
> >===========================================================================> 
> SoftwarePatenten: Wij willen u horen
> >===========================================================================>
> >Geacht Parlementslid,
> >
> >Op 23 september laatstleden heeft het Europees Parlement, met de steun
> >van meer dan 300.000 burgers en talrijke KMO's, zeer duidelijke
> >limieten gedefinieerd wat betreft de octrooieerbaarheid van software.
> 
> octrooieerbaarheid --> patenteerbaarheid
> 
> octrooi != patent (AFAIK)

Klopt: "patent" is een Engels leenwoord, "octrooi" is de officiële
Nederlandse benaming daarvoor ;-P

(ook "gedefiniëerd", BTW)

-- 
     EARTH
   smog |  bricks
 AIR -- mud -- FIRE
soda water |  tequila
     WATER
 -- with thanks to fortune


More information about the Openstandaarden mailing list