[Openstandaarden] Nieuwsbrief met DOCS - Liga voor de Mensenrechten

Onegen onegen at softhome.net
Mon May 3 22:21:51 CEST 2004


Deze mail kreeg ik van de Liga voor de Mensenrechten (De HTML-versie heb ik
er maar afgelaten).

Ze hebben verschillende documenten op hun site staan waarnaar ze verwijzen. 
Alleen zijn het Word documenten. :-( 

Als je op hun site gaat kijken, staan er wel veel PDF's op. Ze kunnen dus
wel pdf's maken blijkbaar. Waarom verwijzen ze dan in hun mail naar Word
Documenten?

Twee weken geleden kreeg ik al eens een mail van hen met Word-attachment.
Toen heb ik hen vriendelijk gewezen op enkele problemen met het rondsturen
van informatie in dit formaat. Ze reageerden erg positief. 

Twee stappen vooruit, een achteruit. Maar het gaat alvast in de goede
richting.

Toegang tot informatie is dan ook nog niet erkend als mensenrecht. :-p

Onegen


-------- Original Message --------
Subject:   Nieuwsbrief mei 2004
Date:   Mon, 3 May 2004 14:47:13 +0200
From:   Liga voor Mensenrechten <info at mensenrechten.be>
Reply-To:   Liga voor Mensenrechten <info at mensenrechten.be>
Organization:   Liga voor Mensenrechten
To:   Liga <info at mensenrechten.be>*Nieuwsbrief Mei 2004*

Hallo,

Dit is de vernieuwde nieuwsbrief van de Liga voor Mensenrechten. Met deze
maandelijkse elektronische nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van
de actualiteit omtrent mensenrechten en de activiteiten van de Liga.

Indien u deze in de toekomst liever niet meer zou willen ontvangen gelieve
ons te replyen met vermelding 'uitschrijven nieuwsbrief'.

Veel leesplezier!

Het secretariaat.

*Voorstelling nieuw secretariaat*
Het secretariaat van de Liga voor Mensenrechten is onlangs grondig door
elkaar geschud. Daarom stellen we het vernieuwde secretariaat aan je voor:

Angela van de Wiel <mailto:angela at mensenrechten.be>: coördinator
Heidi Panken: <mailto:heidi at mensenrechten.be> beleidsmedewerker
Sebbe D'Hose <mailto:sebbe at kinkystar.com>: informaticus

Verder blijven op post:

Frans Geys: <mailto:frans at mensenrechten.be>beleidsmedewerker
Dorine De Brauwer <mailto:dorine at mensenrechten.be> en Anja Denoyelle
<mailto:anja at mensenrechten.be>: administratief medewerkers

De nieuwe ploeg staat klaar om al je vragen te beantwoorden! Ook aan de
website wordt opnieuw gewerkt. Binnenkort komt er een spiksplinternieuwe
site. Voorlopig doen we het nog even met de oude, maar je mag er op rekenen
dat er de komende weken heel wat nieuws, standpunten en weetjes zullen
bijkomen!

*Vlaams blok proces*
Woensdag 21 april 2004 werden drie vzw's die gelieerd zijn aan het Vlaams
Blok veroordeeld wegens schending van de antiracismewet. De zaak tegen deze
vzw's was aangespannen door het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor
Racismebestrijding en door de Liga voor Mensenrechten.

Informatieve tekst over de inhoud van het Arrest van het Hof van Beroep te
Gent - 21/04/2004 <http://www.mensenrechten.be/word/Arrest_HVB_Gent_K8_
2020040421.doc> door de persrechter van het Hof van Beroep.

Centrale punten uit het arrest gelicht en gesitueerd <http:/
www.mensenrechten.be/word/belangrijke%20elementen%20arrest.doc>door Liga
voor Mensenrechten.

*Oproep campagne overlast*

De Liga wil de komende maanden haar campagne omtrent ?overlast? weer
oppikken.

De term ?overlast? is niet meer weg te branden uit de pers, politieke
beleidsverklaringen en uit recente wet- en regelgeving. Maar wat wordt er
nu precies onder ?overlast? verstaan? De ministeriële omzendbrief OOP30
(uitvoering van de wet op de gemeentelijke sancties) geeft een opsomming
die louter exemplatief is. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de grote
aandacht voor de bestrijding van een erg vaag geformuleerd maatschappelijk
probleem bij heel wat mensen vragen doet rijzen. De vrees voor willekeur
leeft.
Als Liga voor Mensenrechten ? bekommerd om de burgerlijke en politieke
rechten ? willen wij het debat over overlast aanzwengelen en zullen wij in
de komende maanden dan ook enkele activiteiten ontwikkelen die verband
houden met het fenomeen. Deze activiteiten zullen in het najaar uitmonden
in een studienamiddag.
Hierbij willen we een zo groot mogelijke groep betrekken: beleidsmakers,
opbouwwerkers, individuen of groepen die zich geviseerd voelen door de
initiatieven tegen overlast, enz. Wie wenst mee te werken aan deze
campagne, kan dit steeds laten weten via info at mensenrechten.be
<mailto:info at mensenrechten.be>

*Recente persberichten*
Persbericht 02 04 04: SUPER-MINISTERRRAAD: stappen voorwaarts, open vragen
en gemiste kansen <http://www.mensenrechten.be/word/St_LVM_ministeraad.doc>
Persbericht 16 04 04: Liga voor mensenrechten en OCIV vragen stopzetting
charters voor repatriëring van vreemdelingen <http://www.mensenrechten.be
word/Pb_OCIV_LVM_+04_04_charter_Guin%E9e.doc>
*Agenda & interesante data *

In deze agenda worden zowel activiteiten en aankondigingen van de Liga voor
Mensenrechten als van bevriende organisaties opgenomen.

*5 mei 2004: *om 20u, Vooruit- Balzaal. ?CA$H-CLA$H?, Banken onder vuur.
Twee explosieve duels over banken en de wapenindustrie. Organisatie:
Netwerk Vlaanderen i.s.m. Vooruit

www.vooruit.be/toestanden <http://www.vooruit.be/toestanden>

www.mijngeldgoedgeweten.be <http://www.mijngeldgoedgeweten.be/>

*16 mei 2004: *om 14u, Anseeleplein, Gent ?Woonmanifestatie?.

De *VLAAMSE WOONMANIFESTATIE* is een actie waarbij we, met hopelijk
duizenden, het thema wonen met stip op de politieke agenda willen plaatsen.
Opdat wonen een prioriteit wordt bij de nieuwe Vlaamse regering. *Hierbij
is uw aanwezigheid en die van de doelgroep heel belangrijk!** *

Daarom een warme oproep om zelf aanwezig te zijn en mee te mobiliseren voor
de manifestatie. Met hoe meer mensen, hoe sterker het signaal! Want wonen
is een basisbehoefte en iedereen heeft het recht op menswaardige en
betaalbare huisvesting.

www.platformwonen.be <http://www.platformwonen.be/>

* *

*28 september 2004: *Juridische cursus ?Actualiteiten
Mensenrechtenverdragen?, ingericht door het Juridisch PAO Utrecht
(Faculteit rechtsgeleerdheid UU).

Meer info... <http://www.uu.nl/uupublish/homerechtsgeleer/onderwijs
juridischpaoutre/openkortcursusaa/voorjaar/uu/29983main.html>

-- 
Disposable e-mail adresMore information about the Openstandaarden mailing list