[Openstandaarden] [persbericht] Europees Parlement ontzet over steun Raad voor softwarepatenten

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Sun May 9 23:24:21 CEST 2004


PERSBERICHT Softwarepatenten.be -- [ binnenland / Europa / economie / ICT ]

=========================================================================
07/05/04: Europees Parlement ontzet over steun Raad voor softwarepatenten 
=========================================================================

De Raad van Ministers toont aan dat het concept "democratie" vreemd is
aan de EU. Het Ierse voorzitterschap slaagde er afgelopen woensdag (5
mei) in een gekwalificeerde meerderheid te vinden voor een
tegenvoorstel voor de richtlijn over softwarepatenten.

Slechts een paar landen, waaronder België en Duitsland, boden
tegenstand. Dit voorstel gooit alle beperkende amendementen van het
Europees Parlement weg en voert de lakse voorwaarden van de Commissie
weer in, met de toevoeging van directe octrooieerbaarheid van
datastructuren en procesbeschrijvingen als droevig hoogtepunt.

In een opmerkelijk signaal van eensgezindheid in verkiezingstijd,
veroordelen leden van het Europese Parlement van alle politieke
strekkingen dit flagrant gebrek aan respect voor de Europese
democratie.

=========================================================================
Anne Van Lancker (Belgisch EP-lid, Socialistische fractie):
Voorstel parlement verworpen door ambtenaren octrooibureaus
=========================================================================

Anne Van Lancker merkt op dat de ambtenaren die verondersteld worden deze
richtlijn uiteindelijk na te leven, nu plots diegenen zijn die hun eigen
wetten kunnen schrijven:

  De Raad negeert niet enkel het Europees Parlement in deze zaak,
  maar maakt de belediging nog grover door zelfs verder te gaan dan
  de Commissie: naast het gebruik van geoctrooieerde algoritmen en
  methoden voor bedrijfsvoering in computerprogramma's als inbreuk te
  definiëren, willen ze nu ook de publicatie ervan verbieden, door
  monopolies op pure informatie toe te laten (zogenaamde programma-
  conclusies).

  Aangezien het feit dat het huidige voorstel van de Raad geschreven
  is achter gesloten deuren door ambtenaren van octrooibureaus, zou
  dit wereldvreemde resultaat jammer genoeg niemand nog mogen
  verbazen.


=========================================================================
Piia-Noora Kauppi (Fins EP-lid, Europese Volkspartij):
Raad Negeert Verkozen Vertegenwoordigers
=========================================================================

Piia-Noora Kauppi drukt haar teleurstelling uit over het totaal gebrek
aan respect van de werkgroep van de Raad voor de Europese democratie:

  Aangezien de Raad een compromis tracht te bereiken met het Europees
  Parlement over het voorstel over de octrooieerbaarheid van
  software, zou ze haar werk moeten baseren op de uiteindelijke
  beslissing genomen door de plenaire zitting van het Parlement, in
  plaats van op die van de Commissie of het Comité Juridische Zaken.
  Gelet op de documenten die tot hiertoe geproduceerd zijn door de
  werkgroep van de Raad, lijkt het erop dat de Raad de wil van de
  Europa's verkozen wetgevers straal negeert.


=========================================================================
Pernille Frahm (Deens EP-lid en Vice-Voorzitster van de GUE/NGL fractie):
Raad en Commissie hebben huiswerk niet gemaakt 
=========================================================================

Pernille Frahm betreurt het weggooien van het harde werk gedaan door
het Parlement:

  De octrooiambtenaren in de Commissie en de Raad misbruiken het
  wetgevend proces van de EU. Hun omslachtige en misleidende
  nieuwspraak in verband met octrooien, onderhandeld in
  achterkamertjes, is een belediging voor het Europees Parlement, het
  Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en
  de grote aantallen experts en belanghebbenden die met ons hebben
  meegewerkt aan grondig onderzoek rond dit richtlijnproject.

  De Commissie en de Raad hebben niet enkel hun huiswerk niet
  gemaakt, maar proberen nu ook al het harde werk dat de gekozen
  wetgevers voor hen gedaan hebben weg te gooien, zonder zelfs te
  proberen antwoorden op de aangedragen bezorgdheden.


=========================================================================
Daniel Cohn-Bendit (Frans EP-lid en voorzitter van de Groenen/EFA):
Raad Beschermt Belangen Octrooien-Establishment
=========================================================================

Daniel Cohn-Bendit legt uit:

  De werkgroep van de Raad is tot hiertoe volledig gefaald wat
  betreft het aanpakken van de problemen die de comités van Cultuur
  en Industrie trachtten op te lossen. Ze gedragen zich net hetzelfde
  als het Comité Juridische Zaken zich opstelde vorig jaar, en we
  kunnen verwachten dat ze op dezelfde manier het onderspit zullen
  delven.

  Het is duidelijk dat de nationale octrooiambtenaren in de Raad geen
  "harmonisatie" of "verduidelijking" willen. Die willen enkel de
  belangen van de octrooien-establishment vrijwaren. Als ze niet
  krijgen wat ze willen, begraven ze gewoon het hele richtlijnproject
  en proberen ze andere manieren om onder de bestaande wetgeving uit
  te komen, waarvan de duidelijkheid zo pijnlijk is voor hen.

=========================================================================
Bent Hindrup Andersen (Deens EP-lid van de EDD fractie):
Omzeiling van Democratie door Raad Shockerend
=========================================================================

Bent Hindrup Andersen van de Deense JuniBeweging vestigt de aandacht
op het gebrek aan democratie in de EU, dat nogmaals aangetoond wordt
door het gedrag van de Commissie en de Raad:

  De aanpak van de Commissie en de Raad van deze richtlijn is
  shockerend. Ze maken volledig gebruik van alle mogelijkheden om de
  democratie te omzeilen die door de huidige EU wetgeving aangeboden
  worden. Eerst negeerden ze 94% van de deelnemers aan hun eigen
  consultatie. Dit zonder enige rechtvaardiging -- afgezien van de
  bewering dat de overige 6% de "economische meerderheid" zouden
  vertegenwoordigen. Nu negeren ze de stem van het Europese Parlement
  volledig, samen met deze van het Economisch en Sociaal Comité en
  het Comité van de Regio's.

  Ze doen dit omdat ze gewoon zijn te slagen door dit te doen. De EU
  is zo opgebouwd. Ze maakt niet ter verantwoording te roepen
  bureaucraten de meesters van de wetgeving. Het probleem wordt nog
  verergerd door het volledig gebrek aan democratische controles en
  evenwichten in het Europese Octrooisysteem. De EU en octrooien
  vormen samen een bijzonder giftig mengsel. Europa's burgers moeten
  dringend deze zaken ter harte nemen en hieruit lessen trekken voor
  het te laat is. Ze mogen in het bijzonder niet toelaten om deze
  structuren te laten verderzetten in de Europese Grondwet later dit
  jaar.


=========================================================================
Johanna Boogerd-Quaak (Nederlands EP-lid van de Europese Liberalen):
Ieren Beschermen VS Bedrijven tegen Europese Concurrentie 
=========================================================================

Johanna Boogerd-Quaak geeft aan dat Ierland schoothondje lijkt te spelen
voor de VS:

  Ik heb de indruk dat het Ierse voorzitterschap gezwicht is voor de
  belangen van Amerikaanse bedrijven. Met name de grote Amerikaanse
  bedrijven zullen profiteren van patenten op software, voor het
  innovatieve midden- en kleinbedrijf in Europa is dit een zeer
  slechte deal. Bovendien is deze werkwijze een grove bruuskering van
  het Parlement. Wij moeten er dan ook voor zorgen dat er na de
  verkiezingen opnieuw een meerderheid in het Europees Parlement komt
  die zijn tanden zal laten zien.


=========================================================================
Parlement Denkt aan Europese Belangen
=========================================================================

De parlementairen steunen hier de echte economische meerderheid in
Europa: KMO's zorgen voor b.v. 80% van de IT jobs in Duitsland en 60%
in België. De Commissie en de Raad steunen daarentegen het Europese
Octrooibureau, een organisatie die buiten de EU staat en haar
inkomsten uit het uitdelen van octrooien haalt.

Alles is echter nog niet verloren, aangezien de meerderheid voor het
tegenvoorstel in het COREPER comité van permanente vertegenwoordigers
behaald is. De uiteindelijke beslissing valt op de bijeenkomst van de
Raadsformatie Concurrentievermogen op 17-18 mei. Tot dan kunnen
lidstaten nog steeds hun mening (en stem) veranderen.

FFII roept daarom op aan alle bezorgde bedrijfsleiders,
wetenschappers, economen, politici en burgers om hun nationale
regeringen te contacteren en hen aan te zetten tegen het voorstel van
het Ierse Voorzitterschap te stemmen. Acties (publieke debatten,
demonstraties) zijn reeds aangekondigd in Den Haag, Lund (Zweden),
Kopenhagen, Brussel, Berlijn, Warsaw, Bratislava, Praag, München,
Linz, Wenen, Szeged (Hongarije) en Lissabon.

=========================================================================
Details over het Ierse Tegenvoorstel
=========================================================================

Het invloedrijke COREPER comité van de permanente vertegenwoordigers
van de lidstaten in Brussel heeft een voorlopig akkoord bereikt over
een nieuw voorstel voor de controversiële richtlijn over
softwarepatenten. Tegenstand uit België, Duitsland, Denemarken en
Slowakije werd verworpen.

Het nieuwe voorstel verwerpt alle beperkende amendementen van het
Europees Parlement, en wordt door FFII omschreven als "de meest
extreme pro-patententekst tot nu toe".

Technisch gezien is de beslissing door COREPER van woensdag slechts
een "voorspelling" van de uiteindelijke beslissing, die bevestigd moet
worden op de bijeenkomst van de Raadsformatie Concurrentievermogen op
17-18 mei. 

Steun op politiek niveau voor deze tekst is naar verluid vrij zwak in
sommige landen. Het zou evenmin de eerste keer zijn dat een beslissing
die bedisseld is in COREPER uit elkaar zou vallen (b.v. de discussies
van vorig jaar over het Gemeenschapsoctrooi).

In 2002 was de Commissie, na moeilijke onderhandelingen tussen het
Directoraat Generaal (DG) Interne Markt en het DG
Informatiemaatschappij (Liikanen), overeengekomen om geen
programmaconclusies toe te laten. Nu lijkt het erop dat het DG
Informatiemaatschappij bezweken is onder de druk van Bolkestein en de
octrooiambtenaren van de Raad.

Een recent uitgelekt document van het directoraat van Bolkestein
suggereert dit eveneens:

  http://swpat.ffii.org/papers/europarl0309/cec0405/

Een akkoord van de Commissie zou betekenen dat het voorstel van de
Werkgroep van de Raad door de Raad kan gejaagd worden als een "A
item", i.e. een consensuspunt waarover niet verder gedebatteerd moet
worden.


=========================================================================

Over Softwarepatenten.be -- http://www.softwarepatenten.be

Softwarepatenten.be is een recent opgericht forum, gesteund door
ontwikkelaars, KMO's, academici en computergebruikers. Het is een
ideologisch neutrale organisatie die volledig steunt op vrijwilligers.
Er wordt nauw samengewerkt met de AEL (Association Electronique
Libre), Vrijschrift.org, OpenStandaarden.be en FFII.

Contact:

Jonas Maebe, jmaebe at elis.ugent.be
tel. 0485 36 96 45

Dieter Van Uytvanck, dietvu at village.uunet.be
tel. +31 6 275 879 10

----

Over FFII -- http://www.ffii.org   

De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation for
a Free Information Infrastructure) is een non-profit organisatie die
gevestigd is in München en zich bezig houdt met bewustmaking rond
gegevensverwerking. FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare
informatiegoederen gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en
open standaarden. Meer dan 400 leden, 1000 bedrijven en 60.000
sympathisanten hebben FFII de toestemming gegeven hen te
vertegenwoordigen in het publieke debat over exclusieve rechten
(intellectuele eigendom) op het gebied van software.

Contact:

Hartmut Pilch, Muenchen, phm at a2e.de
tel. +49-89-18979927

=========================================================================


More information about the Openstandaarden mailing list