[Openstandaarden] Amendering auteursrecht digitale leeromgevingen

Ward Vandewege ward at pong.be
Mon May 10 23:36:43 CEST 2004


On Mon, May 10, 2004 at 10:51:47PM +0200, Geert Uytterhoeven wrote:
> | Een goede raad dus voor elke auteur, groot of klein, professioneel of amateur
> | : sluit U aan bij een beheersmaatschappij en geniet van de vruchten van uw
> | arbeid !!
> 
> Dus als ik me bij hen aansluit krijg ik ook een deel van de koek van de
> billijke vergoeding, omdat CD-Rs ook gebruikt worden om OSS waarvan ik de
> auteur ben op te copi?ren?

Da's inderdaad iets dat me nogal hoog zit. Die nieuwe heffingen zijn - in
tegenstelling tot vroeger - nu ook van toepassing op blanco DATA
cdr/cdrw/dvd+-r/dvd+-rw's. Vroeger was dat enkel het geval voor de MUSIC
versies, die eigenlijk identiek zijn aan data cds, op 1 bit na die zorgt dat
sommige standalone cd-recorders weigeren data cds te branden. 

Dat wil dat zeggen dat voor elke cd/dvd die de burger brandt met, pakweg,
(digitale) vakantiefotos, zelf geschreven of OS software, of zelfs muziek van
de eigen band, er een hoopje eurocents naar Helmut Lotti en aanverwanten
gaat.

Ik vind dat nogal straf - vooral omdat er niks tegenover staat; het blijft
even illegaal om bv. een cd van Helmut Lotti (als je die graag zou horen ;)
voor een vriend te copieren.

De redenering die de regering indertijd gaf bij het goedkeuren van deze
heffing was dat het een 'compensatie voor de thuiscopie' is. Je weet wel, die
puur legale copies die je voor jezelf (en voor mensen die onder hetzelfde dak
wonen!) mag maken van werken waarvan je zelf het auteursrecht niet bezit.
(IANAL)

Ik vind het nogal twijfelachtig dat daar plots een vergoeding tegenover moet
staan (als we een thuiscopie maken HEBBEN we al betaald voor het origineel) -
maar dat de heffing ook van toepassing is voor alle andere data die op CD
gebrandt wordt gaat helemaal te ver. Wat is het volgende? Gaan we dan ook
maar een belasting invoeren op harde schijven, of op complete computers?
Canada en Duitsland achterna? En gewoon negeren dat al die computer hardware
en software ook nog wel - en voornamelijk! - voor andere dingen gebruikt
wordt? 

Maar als we dan toch bezig zijn, laat ons dan ook maar belastingen heffen op
een paar andere dingen die gebruikt kunnen worden voor inbreuken op het
auteursrecht. Potloden en pennen, scanners, (digitale) fototoestellen,
typmachines, faxtoestellen, fotocopieermachines - ah nee daar hebben we er al
1 op -, cd-spelers, noem maar op. Ja, telkens als iemand zo'n ding koopt,
moet Helmut daar een serieus percentje aan verdienen - laat ons naar analogie
aan de data cd belasting 50%-100% van de originele end-user prijs? Want ze
zouden wel eens gebruikt kunnen worden om hun werk te copieren. Ik zal maar
stoppen voor ik Mr. Heymans (dag Marcel!) nog meer ideeen geef.

In elk geval, dit is compleet belachelijk. Ik koop alvast geen blanco
cds/dvds meer in ons Belgenland...

mvg,
Ward.

-- 
Pong.be     -(  "Those who do not understand Unix are condemned to  )-
Virtual hosting -(     reinvent it, poorly." -- Henry Spencer     )-
http://pong.be -(                             )-
GnuPG public key: http://gpg.dtype.org


More information about the Openstandaarden mailing list