[Openstandaarden] Amendering auteursrecht digitale leeromgevingen

Wouter Vanden Hove wouter.vanden.hove at pandora.be
Tue May 11 00:49:28 CEST 2004


Geert Uytterhoeven wrote:
> 
> Dus als ik me bij hen aansluit krijg ik ook een deel van de koek van de
> billijke vergoeding, omdat CD-Rs ook gebruikt worden om OSS waarvan ik de
> auteur ben op te copiëren?


Bij SABAM is het alleszins zo dat je de vermogensrechten (alles behalve 
de morele rechten) dient af te staan aan hun vereniging. Dan gaan zij op 
jacht naar piraten en ander gespuis, en krijg je een percentje van de 
koek die zij gevangen hebben.

op SABAM-site:
"Met zijn aansluiting bij een  collectieve beheer svennootschap als 
SABAM, staat de auteur het beheer van zijn  vermogensrechten af."

Maw, noppes voor auteurs die werken met vrije licenties. Voor een 
algemene belasting zoals op blanco CD's lijkt me dat een echt probleem.


Ik veronderstel dat Sofam op dezelfde manier werkt, al vind ik het niet 
meteen op hun website.
ook interessant:
http://www.sofam.be/main-nl.php?ID=123&titel=Verbetering+van+de+wetgeving
"Sofam werkt mee aan de verbetering van de wetgeving

De wet van 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en de naburige 
rechten bestaat nu bijna tien jaar.

In het recente verleden zijn er heel wat problemen gerezen die, althans 
vanuit het standpunt van de auteur, niet goed geregeld zijn in de 
genoemde wet.

Aangezien de Europese Richtlijn 2001/29/EG ‘Auteursrecht en de naburige 
rechten in de informatiemaatschappij’ van 22 mei 2001, dient omgezet te 
worden in Belgisch recht (dit had al moeten gebeurd zijn op 22 december 
2002), hetgeen een aantal wijzigingen van de Auteurswet inhoudt, 
trachtte Sofam van de gelegenheid gebruik te maken om tegelijkertijd ook 
op een aantal essentiële punten de auteurswet te doen wijzigen.

Daarvoor heeft Sofam in samenwerking met twee senatoren, te weten 
Jean-Marie De Decker en Vincent Van Quickenborne, amendementen opgesteld 
die ondertussen ook officieel waren neergelegd bij de Senaat.

Spijtig genoeg heeft tijdens de regeringsvorming de Belgische regering 
beslist om alle ontwerpen en voorstellen, alsook alle amendementen, die 
in dit verband waren neergelegd, nietig te verklaren. Derhalve dat het 
werk volledig te herbeginnen is.

Sofam zal niet nalaten het nodige te doen om de zaak terug op te nemen 
en nieuwe teksten voor te bereiden die dan terug hun parlementaire weg 
zullen moeten gaan.

Wij houden U zeker op de hoogte."Ik vermoed dat het om gaat over het leenrecht, waardoor gratis 
lidmaatschap van een bibliotheek onmogelijk zou worden.

Alleszins Fientje Moerman doet ook haar best:
http://www.reprobel.be/nl/download/speech%20IFFRO%20eng%20-%20zr.pdf >>In elk geval, dit is compleet belachelijk. Ik koop alvast geen blanco
 >>cds/dvds meer in ons Belgenland...
 >
 > idem+de writers/readers voor die schijfjes

Oeps, maak dan maar meteen grote kuis:
http://www.reprobel.be/nl/nl_02_qui/nl_02_main.htm
"U bezit, huurt of least een kopieerapparaat, fax, scanner, 
kantoor-offsetapparaat of duplicator? Volgens het Koninklijk Besluit van 
30 oktober 1997 heeft u dan een toestel "onder uw leiding, toezicht of 
controle" heeft. En u maakt met dat toestel kopieën uit beschermd werk 
voor privé, interne of onderwijsdoeleinden? Dan moet u een ‘evenredige 
vergoeding’ betalen."Wout

More information about the Openstandaarden mailing list