[Openstandaarden] 10 Belgische ICT bedrijven tegen software patenten

Henrion Benjamin bh at udev.org
Tue May 11 17:36:18 CEST 2004


Belgische IT-bedrijven buitengewoon ongerust over de nakende stemming
        van Europese Directieve over softwarepatenten


BRUSSEL, 11 mei 2004 - De Europese Directieve over computer-implemented
inventions (of Directieve over het patenteren van software) zal gestemd
worden door de Raad van Europese Ministers van economie, die op 17 en 18
mei bijeenkomt. Een gekwalificeerde meerderheid van stemmen volstaat voor
de Raad om hieromtrent een beslissing te nemen. De Belgische IT-sector,
vertegenwoordigd door de ondertekenaars van dit gezamenlijke communiqué, is
van mening dat het project hen buitengewoon veel schade zal berokkenen en
vraagt de Ministerraad met aandrang om het voorstel te verwerpen. Het
huidige copyrightregime biedt reeds voldoende bescherming aan
softwarecreaties. De ondertekenaars van deze officiële mededeling zijn :
EVS, I.R.I.S Group, Keytrade Bank, Bobex, Casius operations, ContactOffice
Group, DAD, Emakina, InternetOfficer en de Rendez-Vous Group.

Computerprogramma's (tekstverwerking, rekenbladen, webprogramma's, enz.)
kunnen vanuit twee duidelijk verschillende hoeken bekeken worden:

  . Het concept
   Een programma, dat zelf uit subprogramma's bestaat, is bovenal een
   idee. Of het nu gaat om een functionaliteit of de oplossing van een
   probleem, het uitgangspunt situeert zich op het niveau van de
   conceptualisering en niet op het niveau van de uitvoering. Bovendien
   is een programma een originele combinatie van verschillende concepten.

  . De programmacode
   De realisatie van het concept. De programmacode geeft de exacte
   instructies die de computer moet uitvoeren en die door een programmeur
   werden geschreven.

Het copyright, beschermer van de code

Het copyright en het auteursrecht (zoals vastgelegd in de verwante rechten
op merken en modellen) die vandaag van kracht zijn, beschermen de code maar
niet de concepten waarop deze gebaseerd is. Het is bijgevolg verboden om de
code te kopiëren, maar een verschillend programma schrijven dat één of
meerdere concepten van het originele programma herneemt is wél toegestaan.
Met andere woorden: met eenzelfde concept kunnen dus meerdere
programmacodes overeenstemmen, net zoals twee schrijvers over hetzelfde
onderwerp twee verschillende boeken kunnen schrijven.

Het copyright stelt een systeem vast dat de creatie van software wereldwijd
gratis en automatisch beschermt. Bovendien maakt dit regime geen enkel
onderscheid tussen een éénmansonderneming of een multinationaal bedrijf.

Het patent, beschermer van het concept

Het patent hoort op zijn beurt de concepten te beschermen en elke
geschreven programmacode die voor één derde op diezelfde concepten
gebaseerd zou zijn, illegaal te maken. In deze optiek kan met eenzelfde
concept niet meer dan één enkele programmacode corresponderen.

Anderzijds heeft het patent een territoriale draagwijdte en is het zeer
kostelijk, wat het voor het merendeel van de ondernemingen onbereikbaar
maakt.

De gevaren

Als de Directieve door de Ministerraad aangenomen wordt, zullen de
Belgische softwareontwikkelaars kwetsbaarder zijn en sommigen onder hen
zouden zelfs genoopt worden tot het stopzetten van hun activiteiten, en dit
om volgende redenen:

  1. Het aannemen van deze Directieve zou een wettelijke basis schenken aan
   de talrijke softwarepatenten die reeds door de grote niet-Europese
   uitgeverssoftwarebedrijven op het Europees Patentenbureau werden
   gedeponeerd. Bij wijze van voorbeeld: een softwarepatent is
   gedeponeerd geweest op de schuifbalk, zoals die gebruikt wordt in
   onnoemelijk veel softwarepakketten. De Belgische software uitgevers
   zouden met terugkerende kracht gedwongen worden tot het betalen van
   talrijke licenties of zouden door de eigenaars van de patenten voor
   rechtbanken worden gedaagd. Ze zouden zeker en vast niet bij machte
   zijn om de geëiste sommen te betalen.

  2. Het deponeren van patenten door Belgische softwareuitgevers zou een
   aanzienlijke kost met zich meebrengen voor de kleine of middelgrote
   ondernemingen die reeds op het vlak van marketingbudgetten benadeeld
   zijn. Een Europees patent kan oplopen tot 30 000 EUR voor 8 Europese
   landen gedurende 5 jaar en tot maar liefst 400 000 EUR voor een
   selectie van landen die op wereldschaal economisch belangrijk zijn.

  3. Tenslotte zouden de innovatie en de creativiteit die voortvloeit uit
   de ontwikkeling van software grotendeels op losse schroeven komen te
   staan. Denk maar aan de ontwikkeling van het Internet die niet had
   kunnen plaatsvinden in een context van patenten. De markt zou
   razendsnel terug in handen komen van de niet-Europese multinationals
   die de patenten eerder zouden gebruiken om hun concurrenten te
   verslaan dan om hun uitvindingen te beschermen.


Ons standpunt


De ondertekenaars van dit gezamenlijke communiqué zijn van oordeel dat
dergelijk project zoals het door de werkgroep van de Europese Ministerraad
formuleerd werd, buitengewoon schadelijk zou zijn voor de Belgische IT-
sector en vragen de Ministers met aandrang om het
niet goed te keuren.

Het copyright en het auteursrecht, zoals vastgelegd in de naburige rechten
op merken en modellen, beschermen software op een adequate manier. Deze
regimes maken het mogelijk om de ondernemingen tegen piraterij te
beschermen, en dit alles zonder wettelijke barrières tegen innovatie op te
werpen.

Wij steunen de Directieve die door het Europees Parlement gestemd werd en
die de toe-eigening van intellectuele methoden, de basisstenen van de
softwareontwikkeling, verhindert. Door het veld van patenteerbaarheid tot
enkel die innovaties te beperken die met hun uitvinding een materiële
bijdrage met zich meebrengen, of ze nu gebruikmaken van informatica of
niet. De parlementaire amendementen met betrekking tot de
interoperabiliteit verhinderen trouwens het ontstaan van schadelijke
monopolies op de gegevensformaten en communicatieprotocollen die nodig zijn
voor de goede werking van heterogene informaticaomgevingen.


Standpunten van organisaties


UCM zegt hierover: "Wij delen helemaal jullie bezorgdheid over het
verschijnen van een systeem dat software beschermt en op een gedeponeerd
patent steunt. Onze overtuiging is dat dergelijk systeem voor de overgrote
meerderheid van kleine en middelgrote ondernemingen in de innoverende
sectoren financieel niet haalbaar zou zijn. Het merendeel onder hen zouden
de benodigde sommen moeizaam in de patentprocedure kunnen investeren. Als
er een conflict met een grote onderneming zou opsteken, zouden ze bovendien
niet bij machte zijn om de kosten van de juridische procedure te dekken."

Test-Aankoop: "Voorlopig geen octrooirechten voor software (.) Test-Aankoop
en het BEUC (Europees Bureau van de Consumentenverenigingen) waren ook
tegen het voorstel van richtlijn."


Ondertekenaars


Laurent Minguet - CEO EVS
Pierre De Muelenaere - President & CEO IRIS Group
José Zurstrassen - CTO Keytrade Bank
Jean-Louis van Marcke - CEO Bobex.com
Toon Vanagt - Managing Partner Casius Operations
Arnaud Huret - CEO ContactOffice Group
Benoit Lips - CEO DAD
Brice le Blévennec - CEO Emakina
Jean-Luc Halleux - CEO InternetOfficer
Alexandre Baudoux - CEO Rendez-Vous Group


ContactJean-Luc Halleux

Tel. : 0475/23 90 50

Fax : 02/268 78 38
e-mail : jean-luc.halleux at internetofficer.com
 Over EVS (www.evs-global.com)

Opgericht in 1994, ontwerpt, ontwikkelt, produceert en brengt, EVS
numerieke systemen voor televisie, radio en bioscoop, op de markt.

EVS heeft in 2003 een zakencijfer van 39 miljoen euro gerealiseerd en heeft
180 mensen in dienst.

EVS ontving de prijs "Onderneming van het jaar 2000" van het Belgisch
comité van de wedstrijd "Entrepreneur of the Year".

Over I.R.I.S Group (www.irislink.com)


De Belgische onderneming Image Recognition Integrated Systems (I.R.I.S.)
werd opgericht in 1987 en noteert op Euronext Brussels (IRI). I.R.I.S. is
marktleider inzake optische karakterherkenning (OCR - "Optical Character
Recognition"), automatische formulierlectuur en elektronisch
documentenbeheer.

In 2003 realiseerde I.R.I.S. Group een omzet van 42.729.660 E. I.R.I.S.
stelt meer dan 240 werknemers te werk in haar vestigingen te Louvain-la-
Neuve en Brussel (België), te Massy en Rueil-Malmaison (Frankrijk), in
Luxemburg en te Delray Beach (VSA).

I.R.I.S. werd verkozen tot "Onderneming van het Jaar 2002" door het
belgisch comite van de internationale wedstrijd "Entrepreneur of the Year".

Over Keytrade Bank (www.keytradebank.com)

Keytrade Bank is een bank naar Belgisch recht met een eigen vermogen van E
19,8 miljoen. Keytrade Bank staat genoteerd op de Beurs van Brussel sinds
december 1999 (symbool : KEYT) en is lid van Euronext.

Keytrade Bank heeft een geïntegreerd aanbod van on line beurs- en
bankdiensten. Via éénzelfde platform profileert Keytrade Bank zich op de
markt met zeer interessante prijzen ; beursdiensten aan een 'discount'
prijs, spaar- en verzekeringsproducten alsook bankdiensten met een lage
kost.

On line beursdiensten : Keytrade Bank geeft toegang tot de Amerikaanse
beurzen (NYSE, NASDAQ, AMEX, OTC-BB), tot Euronext (Parijs, Brussel en
Amsterdam) en tot de markten van Frankfurt, Milaan en Londen.

On line bankdiensten : Keytrade Bank biedt een totaalpakket van
bankdiensten aan; zichtrekeningen, hoogrentende spaarrekeningen,
debetkaarten (Bancontact/MisterCash - Maestro - Proton) en kredietkaarten
(Visa en American Express).

Spaar- en verzekeringsproducten : kasbons, kapitalisatiebons en tak 23, .

Keytrade Bank wil via haar site www.keytradebank.com de mogelijkheid bieden
aan particuliere en institutionele beleggers om zélf hun bank- en
beursverrichtingen te beheren via internet, ttz 24u/24, 7 dagen op 7. Dit
concept, uniek in België, weerspiegelt zich eveneens in het aanbod 3 in 1;
elke klant ontvangt drie gratis on line rekeningen : een zichtrekening, een
spaarrekening en een effectenrekening. De klant heeft overal ter wereld en
op elk moment toegang tot deze rekeningen.

Over Bobex (www.bobex.com)


Bobex is gespecialiseerd in de ontwikkeling en het beheer van on line
marktplaatsen. Het bedrijf beheert de grootste business-to-business "e-
market places" in België, Nederland, Engeland en Luxemburg. Op deze
platformen kunnen bedrijven en administraties gratis hun prijsaanvragen
uitsturen, waarop gekwalificeerde leveranciers antwoorden met offertes op
maat. Bobex ontwikkelt tevens collaboratieve applicaties op maat.
Meer dan 10.000 bedrijven gebruiken reeds de Bobex diensten. Het bedrijf
werkt in nauwe samenwerking met Belgacom Skynet, Telenet, De Tijd, Kompass,
verschillende kamers voor koophandel en Voka.

Over Casius Operations (www.casius.be)

Casius Operations is een dienstverlener in de bouwsector en brengt sinds
1999 particulieren en ondernemingen met (ver)bouwplannen in contact met
beschikbare architecten, aannemers en vaklui uit haar netwerk. Deze dienst
is gratis voor de opdrachtgever, aangezien de kosten door de deelnemende
bouwbedrijven worden gedragen. Het gecertifieerde Casius netwerk omvat
momenteel 330 leden. In 2003 werd Casius n.v. overgenomen door de FISA-
groep. FISA n.v. is ondermeer organisator van de Batibouw beurs. Casius
Operations/IVM bvba beheert en ontwikkelt op een onafhankelijke manier de
diensten van Casius.

Over ContactOffice Group (www.contactoffice.com)

ContactOffice is een software publisher die gespecialiseerd is in
applicaties voor virtuele kantoren met een multi-terminale toe
gankelijkheid : Web, GPRS, WAP, SMS, fax en synchronisatie met PDA's. De
producten van ContactOffice zijn beschikbaar onder de vorm van ASP
(Application Service Provider) of licenties en integreren zich volledig in
de websites of intranets van de klanten, zowel wat de interface als de
functies betreft.

ContactOffice werd in 1999 gesticht door enkele pioniers van het Belgische
Internet en beheert vandaag klanten zoals Mobistar, (Orange-groep),
Université de Lyon II, Sciences Po, Intermédia-Sud, Oriflame, L'Echo, enz.


Over DAD (Belgacom groep)

DAD werd opgericht in 1995 door Benoit Lips en wordt vandaag in de
Belgische markt erkend als de belangrijkste internetdienstverlener. DAD
begeleidt een groeiende groep bedrijven en openbare instellingen bij het
bepalen van hun internetstrategie, bij de creatie van online diensten met
toegevoegde waarde of de optimalisatie van de bestaande. Sinds 1997 is
Belgacom hoofdaandeelhouder van DAD. Het bedrijf telt een 80-tal
specialisten, actief binnen 3 kerncompetenties: internetstrategie en
advies; creatief webontwerp en online communicatie; en ten slotte
informatietechnologie.


Over Emakina (www.emakina.com)

Emakina is uniek in België door zijn geïntegreerd aanbod van e-business
strategie, creatieve consultancy, cybermarketing, grafisch design en
ontwikkeling op maat van applicaties. We hebben concrete expertise in Java,
.Net, ASP en Coldfusion om al uw projecten inzake webapplicaties,
e-mail, SMS/MMS/IVR/PDS, DVD/CD-ROM tot een perfect einde te brengen.

Binnen de top 5 van de nationale Web ontwikkelaars, heeft Emakina meer dan
40 experts die ter beschikking staan van trouwe klanten zoals Atofina,
Audi, Base, Coca-Cola, Cora, DaimlerChrysler, Delta Lloyd Life, Dexia,
Electrabel, Europay, ExxonMobil, Fortis, Glaverbel, Gedis, Godiva, IP
Assistance, Kraft Foods, Maxicolor, Manpower, Mastercard, MSN, Mobistar,
Porsche, Proximus, Securex, Skoda, Seat, Siemens, SixFlags, SN Brussels
Airlines, STIB/MIVB, Swift, Total, Tractebel, Unilever, Volkswagen, ...


Over Internet Officer (www.internetofficer.com)

InternetOfficer richt zich tot de kwaliteitsbewuste marketeers en
webmasters. InternetOfficer.com legt zich toe op de permanente automatische
opsporing van gebroken links in web sites. Voor de professionele gebruiker
komen de diensten van InternetOfficer.com goedkoper uit dan gratis
software.


Over Rendez-Vous Group (www.rendez-vous.be)

Rendez-Vous.be is de allereerste ontmoetingssite van België en ontstond in
1997. Met zijn 120.000 leden en een gemiddelde van 300.000 unieke bezoekers
per  maand  (bron:  CIM-Metriweb)  behoort  deze  pionier  der
internetgemeenschappen tot één van de drukst bezochte websites van ons
land. Rendez-Vous wil een plaats zijn waar mensen uit dezelfde streek
elkaar op een aangename en originele manier kunnen ontmoeten. Communiceren
kan via mail, pop-ups, spraakberichten of sms. Deze functies maken van
Rendez-Vous dan ook een ideaal medium om je vriendenkring uit te breiden.
Rendez-Vous is nu ook in het Engels beschikbaar: op Rendez-Vous Expatriate
kunnen Engelstalige immigranten zich naar hartelust amuseren. Rendez-
Vous.be is een dienst van de Rendez-Vous Group bvba.


More information about the Openstandaarden mailing list