Re(2): [Openstandaarden] Amendering auteursrecht digitale leeromgevingen

Wim Stubbe wim at linuxbabe.be
Wed May 12 12:35:35 CEST 2004


On Tuesday 11 May 2004 19:55, Jan Claeys wrote:
> At 2004-05-11 19:44, you wrote:
>  > 2.
>  > Je kan ook je eigen Sabam-equivalent oprichten.
>

Dat lijkt me nu nog eens een constructief idee. Hopelijk ziet er een muzikant 
met ambitie in die richting op de lijst die we op een ideetje kunnen 
brengen ;-)

> Een voorbeeld:
> | 4 MAART 1996. - Ministerieel besluit houdende machtiging van
> | beheersvennootschappen van rechten om hun werkzaamheden op het nationale
> | grondgebied uit te oefenen.
> |
> | Artikel 1. Enig Artikel. De hieronder opgesomde beheersvennootschappen
> | van de rechten worden van rechtswege gemachtigd hun werkzaamheden op
> | het nationale grondgebied uit te oefenen :
> |   1° De " Coöperatieve Vennootschap Orkest- en Koorleden Vlaamse Opera ",
> |
> | burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap
> | met beperkte aansprakelijkheid, Van Ertbornstraat 8, te 2000 Antwerpen;
> |   2° De " Coöperatieve Vennootschap Musici Koninklijk Filharmonisch
> | Orkest van Vlaanderen ", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
> | coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Britselei 80,
> | te 2000 Antwerpen.

-- 
http://www.openstandaarden.be


More information about the Openstandaarden mailing list