[Openstandaarden] Amendering auteursrecht digitale leeromgevingen

Tom Eykens lists at tomeykens.com
Wed May 12 13:13:22 CEST 2004


Wim Stubbe wrote:

>On Tuesday 11 May 2004 19:55, Jan Claeys wrote:
>  
>
>>At 2004-05-11 19:44, you wrote:
>> > 2.
>> > Je kan ook je eigen Sabam-equivalent oprichten.
>>
>>    
>>
>
>Dat lijkt me nu nog eens een constructief idee. Hopelijk ziet er een muzikant 
>met ambitie in die richting op de lijst die we op een ideetje kunnen 
>brengen ;-)
>
>  
>
Merci voor de voorzet. Een Belgische poot van Creative Commons is een 
must geworden. I'm in.
Tom

>>Een voorbeeld:
>>| 4 MAART 1996. - Ministerieel besluit houdende machtiging van
>>| beheersvennootschappen van rechten om hun werkzaamheden op het nationale
>>| grondgebied uit te oefenen.
>>|
>>| Artikel 1. Enig Artikel. De hieronder opgesomde beheersvennootschappen
>>| van de rechten worden van rechtswege gemachtigd hun werkzaamheden op
>>| het nationale grondgebied uit te oefenen :
>>|   1° De " Coöperatieve Vennootschap Orkest- en Koorleden Vlaamse Opera ",
>>|
>>| burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap
>>| met beperkte aansprakelijkheid, Van Ertbornstraat 8, te 2000 Antwerpen;
>>|   2° De " Coöperatieve Vennootschap Musici Koninklijk Filharmonisch
>>| Orkest van Vlaanderen ", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
>>| coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Britselei 80,
>>| te 2000 Antwerpen.
>>    
>>
>
>  
>
More information about the Openstandaarden mailing list