[Openstandaarden] softwarepatentenbanner

Johan Vervloet johan at linux.be
Sat May 22 18:16:01 CEST 2004


On Sat, May 22, 2004 at 06:04:28PM +0200, Patrick Coeman wrote:
>  
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
> 
> Of de spatie voor de 0 weghalen? 

Even voor de duidelijkheid, die banner mag er van mij gerust blijven
staan hoor (graag zelf).

't Is gewoon dat `border' element dat niet in de img tag thuishoort.
Dat is trouwens volledig overbodig, want in de stylesheet wordt de
border:0 al gezet voor img tags.

Groeten,
Johan-- 
Softwarepatenten? Nee bedankt!
  http://www.softwarepatenten.be
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20040522/72c09e9f/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list