[Openstandaarden] adres op de site

Frans Gerbosch Consulting fragerco at fragerco.com
Sun May 30 11:50:28 CEST 2004


>mark wrote:
>> On Sat, 29 May 2004 19:47:44 +0200, Wouter Vanden hove wrote
>> 
>>>Rudi Vansnick wrote:
>>>
>>>
>>>>Beste,
>>>>
>>>>Zou het niet raadzaam zijn in de eerste plaats op de site
>>>>www.openstandaarden.be contactgegevens te vermelden ? In regel dient elke
>>>>site voorzien te zijn van een minimum aan contactgegevens (adres, telefoon,
>>>>emailadres, eventueel vennootschapsvorm, rechtspersoon, etc ...). 
>>>>
>>>
>>>Vanwaar heb je die regels?
>> 
>> Al ging het enkel over gezond verstand, een beetje extra contact-informatie
>> kan nooit kwaad...

Ik vermoed dat dit een zekere wettelijke grond heeft:

Er is een Europese e-commerce richtlijn die aan alle europese staten
verplicht dit op te nemen voor alle e-commerce sites. Het staat de landen
vrij dit breder te implementeren. Ik weet alleen niet meer exact (het
moest al geimplementeerd zijn een circa 2 jaren terug) in hoeverre ons
land dit verruimd heeft.

Je kan hier natuurlijk beginnen argumenteren dat OS geen e-commerce is,
maar openheid en duidelijkheid over wie OS is is zeker aan te raden.
Bovendien is OS misschien geen e-commerce site aar het neemt wel
duidelijke standpunten in die (on)rechtstreeks invloeden en gevolgen
hebben op de handel.
Tenslotte zijn er al te veel obscure organisaties. Het laatste wat OS moet
worden is een obscure organisatie, we staan immers voor
'open'standaarden...

Frans Gerbosch

-- 
<------------------- Frans Gerbosch Consulting --------------------->
Frans Gerbosch                Voice +32/(0)486/58.26.20
fragerco at fragerco.com              Fax +32/(0)9/233.47.69
      Fr. Rooseveltlaan 463 / B-9000 Gent / Belgium
<--------------------- http://www.fragerco.com ----------------------->More information about the Openstandaarden mailing list