[Openstandaarden] spamaanslagen op de wiki

Sander Devrieze s.devrieze at pandora.be
Fri Nov 19 15:28:26 CET 2004


Op vrijdag 19 november 2004 15:11, schreef wim.stubbe at b-rail.be:
<snip>
> >let wel: zeker geen Engelstalige (of Chinese ;-) )verwijzing zetten naar
> > de mailing list waar staat hoe je een account moet aanmaken.
>
> nederlands is toch voldoende voor onze nederlandstalige lijst, maar
> misschien kunnen we overwegen om allemaal esperanto te leren ;-) Ik denk
> niet dat veel spambots daar al mee overweg kunnen.

Ik denk dat Nederlands veel moeilijker is voor bots dan Esperanto. En volgens 
mij zijn dat geen (toch niet allemaal) spambots maar gewoon mensen.

<snip>


-- 
Mvg, Sander Devrieze.

xmpp:sander at l4l.be ( http://jabber.l4l.be/ )
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20041119/b77a96fc/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list