[Openstandaarden] Word verplicht aan UGent-FirW

Wouter Horré wouter-openstandaarden at horre.be
Tue Oct 4 14:24:39 CEST 2005


On Tue, Oct 04, 2005 at 12:01:47PM +0200, Peter Dedecker wrote:
> Sinds dit jaar zijn we blijkbaar verplicht onze gegevens wat betreft 
> keuzevakken in te dienen in twee versies: op papier en elektronisch in 
> Word-formaat.  Dat dat laatste me enerveert, kon je wel al raden.  Het 
> probleem is dat de argumenten wat betreft het gebrek (allé, gebrek ;-)) 
> aan licentie voor dat ding en/of versie-incompatibiliteit weggenomen is 
> door hun Athena, een citrix farm.
> 
> Welke argumenten zijn nog in te brengen tegen deze praktijken?  Dat ze 
> intern beter zouden werken met open standaarden is duidelijk, maar ik 
> vrees dat dit geen argument is voor ons, da's hun keuze die voor ons 
> geen gevolgen zou mogen hebben.  En vooral: welke alternatieven zijn er? 
>  Volgens mij zou een simpel html-formuliertje moeten volstaan, evt 
> beschermd achter het e-learningportaal zodat je moet inloggen en niet 
> voor een ander kan invullen ed.
> 
> De links:
> http://www.firw.ugent.be/studeren/keuzevak/
> http://www.firw.ugent.be/studeren/default2.jsp?param=keuzevakken
> 

Hier aan de KULeuven moeten we sinds dit jaar onze keuzevakken regelen
via ISP (zijnde Individueel StudieProgramma). Dit is een SAP-toepassing.

Vorig jaar moest het nog via een html-formulier dat aan ons departement
zelf ontwikkeld was
(http://www.cs.kuleuven.be/~graphics/keuzeformulier/cw2004-2005/).

mvg
Wouter

-- 
Nieuw emailadres / New emailaddress: wouter at horre.be
Verwijder aub alle andere adressen uit je adresboek / Please remove all other
addresses from your addressbook

http://wouter.horre.be/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20051004/fa94d43f/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list