[Openstandaarden] update pagina MS-Word

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Wed Oct 5 10:56:33 CEST 2005


On Monday 03 October 2005 13:37, Tijl Vercaemer wrote:
> Op maandag 3 oktober 2005 10:27, schreef cobaco (aka Bart Cornelis):
> > zie http://en.wikipedia.org/wiki/WordprocessingML, basisproblemen:
> > - licentie op formaat is zodanig dat veelgebruikte free software
> > licenties (zoals de GPL) het formaat niet kunnen implementeren
>
> Wil dat zeggen dat ook wie aan reverse engeneering doet, zoals dat voor
> de oude office-formaten ging, geen GPL software mag schrijven voor die
> formaten?

reverse-engeneering staat daar in principe los van, zolang MS een rechtbank 
niet kan overtuigen dat je naar de formaat-specificaties gekeken hebt, of 
waarschijnlijk naar de formaten gekeken hebt. (IANAL, maar zo begrijp ik 
het)

> Met andere woorden: ben je ook gebonden aan de licentie op het formaat
> als je geen code of documentatie van Microsoft leest?
> (Er van uitgaande dat de patenten in Europa niet rechtsgeldig zijn)
nope, je bent in principe enkel gebonden aan de licenties als je de 
documentatie van microsoft gebruikt. 
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20051005/acd69b20/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list