[Openstandaarden] Re: peeceefobie.be - toegankelijke zijversie

Geert Uytterhoeven geert at linux-m68k.org
Sun Oct 30 10:03:57 CET 2005


On Sun, 30 Oct 2005, Herman Bruyninckx wrote:
> Er zijn nog wel meer "rare dingen". Zo staat er een link naar Microsoft op
> een van de pagina's, en zo kom je uit op
>  <http://www.microsoft.com/belux/nl/athome/peeceefobie/7steps.aspx>.
> Geen enkele verwijzing naar de oorspronkelijke auteurs van het geheel, en
> of ze de toelating hebben om die content te gebruiken, maar wel "alle
> rechten voorbehouden" door Microsoft... Of is de situatie omgekeerd: heeft
> MS de content gemaakt, en gebruikt Fedict hem zonder verwijzing of zonder
> enige toevoeging van meer neutrale, niet-MS content?

Mijn antwoord in peeceefobie-stijl:

| Het copiëren van auteursrechtelijk beschermde veiligheidstips zonder te
| betalen is strafbaar.  Copiëren zonder betalen is enkel toegelaten met de
| toestemming van de auteur (of de eigenaar van de auteursrechten). Maar wees
| voorzichting: gratis veiligheidstips (van commerciële bedrijven) kunnen
| verborgen onwaarheden bevatten, die tot doel hebben om de klant aan zich te
| binden.

Oops, sorry, wat ik hierboven schrijft klopt niet! SABAM etc. zouden het eerste
zinnetje graag voor waarheid aannemen! Een betere versie is:

| Het copiëren van veiligheidstips zonder toelating van de houder van het
| auteursrecht is strafbaar. Maar wees voorzichting: gratis veiligheidstips
| (van commerciële bedrijven) kunnen verborgen onwaarheden bevatten, die tot
| doel hebben om de klant aan zich te binden.

1. Alles is auteursrechtelijk beschermd, tenzij de houder van het auteursrecht
   het werk explicit publiek domein verklaard.
2. Copieerrecht hangt niet in de eerste plaats af van een geldelijke betaling,
   maar van toestemming.

Gr{oetje,eeting}s,

						Geert

--
Geert Uytterhoeven -- There's lots of Linux beyond ia32 -- geert at linux-m68k.org

In personal conversations with technical people, I call myself a hacker. But
when I'm talking to journalists I just say "programmer" or something like that.
							    -- Linus Torvalds


More information about the Openstandaarden mailing list