[Openstandaarden] Re: peeceefobie.be - toegankelijke zijversie

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Sun Oct 30 14:59:16 CET 2005


On Sunday 30 October 2005 13:19, Herman Bruyninckx wrote:
> Vergeet niet dat het Flash-formaat vergelijkbaar is met PDF: gepubliceerd
> en zonder juridische achtergrondtouwtjes te gebruiken. Ik denk niet dat
> we vanuit OpenStandaarden.be enige commentaar kunnen geven op het gebruik
> van Flash op zich. Wel op het feit dat Flash een extra en vermijdbare
> drempel is voor vlotte toegankelijkheid.

niet juist, Flash formaat is alleen vrijgegeven voor software die flash 
output genereert, voor software die Flash als input neemt is niks 
vrijgegeven [1] en [2].

[1] http://www.macromedia.com/licensing/developer/
 Here is a brief summary of the rights granted by this license:
 - This license grants the Licensee access to the SWF file format     
specification to aid in the creation of software which creates SWF files.
 - This license does not permit the usage of the specification to create 
software which supports SWF file playback.
 - The SWF output from the Licensee software must create content which 
renders error free in the latest publicly available version of Macromedia 
Flash Player.

[2]
http://www.macromedia.com/licensing/developer/fileformat/license/
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20051030/aaa58e42/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list