[Openstandaarden] Peeceefobie en meer ...

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Mon Oct 31 16:43:46 CET 2005


On Monday 31 October 2005 16:26, Karim Dahdah wrote:

> Ttz, men wou een normale versie, eentje met grotere 
> letters en eentje met een zwarte achtergrond. Ik moet eigenlijk toegeven
> dat ik helemaal geen zin had om 3 versies te maken (die dan nog eens elk
> apart manueel upgedated moeten worden, aangezien de pagina's niet op een
> cms zijn gebouwd).

Je hoeft om bovenstaande te bereiken ook helemaal geen 3 versies van de site 
te maken, een standaard html site, met 3 licht verschillende stylesheets 
(CSS) is meer dan voldoende.
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20051031/7715cbc1/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list