[Openstandaarden] Peeceefobie en meer ...

Herman Bruyninckx Herman.Bruyninckx at mech.kuleuven.be
Mon Oct 31 16:54:39 CET 2005


On Mon, 31 Oct 2005, Karim Dahdah wrote:

> Thierry Geers wrote:
>
>> Men heeft op alle niveau's in de regering geld tekort.
>> Men zou al veel kunnen besparen met  de site's van e-gov direct goed te 
>> maken  zonder een versie IE  te   maken en daarachter  een versie 
>> blindsurfer  en daarachter een versie.....
>> 
>
> In het verlengstuk van de huidige discussie over het peeceefobie-project, had 
> ik graag jullie mening over het volgende project:
>
> Een ruime tijd geleden heb ik in opdracht van De Kamer en De Raad van State 
> een demo moeten opstellen voor BelgieLex, de kruispuntbank van de wetgeving 
> (deze demo werd als eerste fase in het project gebruikt, en staat on line op 
> http://www.belgielex.be/bcl_kbw/nl/ ). In de opdracht was ook sprake om 
> verschillende versies te maken voor mensen met een "visuele handicap". Ttz, 
> men wou een normale versie, eentje met grotere letters en eentje met een 
> zwarte achtergrond. Ik moet eigenlijk toegeven dat ik helemaal geen zin had 
> om 3 versies te maken (die dan nog eens elk apart manueel upgedated moeten 
> worden, aangezien de pagina's niet op een cms zijn gebouwd).
> Ik hoop dat de uiteindelijke pagina's gemakkelijk leesbaar zijn voor alle 
> doelgroepen. Graag jullie kritische opmerkingen, zodat ik hieruit kan leren 
> voor toekomstige projecten.
>
Als ik grotere letters wil zien in mijn browser, dan vergroot ik _in mijn
browser_ het lettertype (snel doenbaar via "+" toets). De belgielex site
past zich niet netjes aan aan de lettergrootte, omdat de breedte in
_pixels_ gegeven wordt, en niet in _letterbreedtes_ ("em"). Nochtans is dit
voor een pagina waar vooral tekst opstaat veel geschikter.

De site is wel duidelijk in een tekstbrowser. (Ik zou zelfs durven zeggen:
duidelijker dan de 'grafische' versie :-)

Herman

--
   K.U.Leuven, Mechanical Eng.,  Mechatronics & Robotics Research Group
     <http://people.mech.kuleuven.be/~bruyninc> Tel: +32 16 322480

Disclaimer: http://www.kuleuven.be/cwis/email_disclaimer.htm
More information about the Openstandaarden mailing list