[Openstandaarden] cc (cultuur centra) sites even groot probleem als peeceephobie.be

FreeAld0 freeald0 at belcenter.com
Thu Oct 27 20:45:59 CEST 2005


Yo!

Ik had jullie graag enkele cultureelcentra sites willen laten testen:

vorige week, voor er sprake was van het peeceephobie-dossier, was ik in 
(mail)gesprek geraakt met de maker (zap.be) van een aantal cc sites.

Een test met Lynx, Links2 en ELinks gafr hier en daar problemen, maar 
zij hebben duidelijk een Flash-vrije link voorzien, en het werkte ook.

Voor Mozilla / Firefox / Epiphany darentegen ..... cf. screenshot.

Daarop ontving ik de volgende tegenargumentatie die steeds Flash lijkt 
te verdedigen:

----- Forwarded message from "han ::::: zap all people" <han at zap...> -----
From: "han ::::: zap all people" <han at zap...>
Date: Wed, 26 Oct 2005 15:08:14 +0200
Subject: RE: screenshots Was:Re: betreft toegangsproblemen website
X-Mailer: Microsoft Office Outlook, Build 11.0.6353

Aldo,

Het probleem is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan fontdefinities. Deze
sites maken gebruik van de normaal gesproken algemeen beschikbare Verdana
TTF. Bij bepaalde distro's of installaties is dit lettertype niet of op een
voor Flash onbegrijpelijke manier gedefinieerd. In de populairste distro's
(Red Hat, Mandrake, SuSe) lijkt dit probleem zich ook niet te stellen. 

Gezien onze kennis van zulke systemen zich beperkt tot wat voor
serverconfiguratie e.d. relevant is kunnen we daar spijtig genoeg niet
meteen een oplossing voor voorstellen. Ik vond wel deze thread, die
misschien al een flinke stap in de goede richting kan betekenen:
http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-196111-highlight-flash+fonts.html

Nogmaals bedankt,


.han

-----Oorspronkelijk bericht-----

Wat denken jullie ervan? Zou het kunnen dat je simpelweg het pakket  
msttcorefonts  nodig hebt?
Maar ja, dit zijn dan geen FREE font types, niet?

In ieder geval, dit zijn de URLs:

1 http://www.ccknokke-heist.be/
2 http://www.ccknokke-heist.be/blindsurf
3 http://www.ccwevelgem.be/
4 http://www.lierscultuurcentrum.be/

...allemaal gemaakt door http://www.zap.be/

ald0


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: schermafdruk-mozilla1.7.8-1sarge3.png
Type: image/png
Size: 167131 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20051027/0eb1c98f/schermafdruk-mozilla1.7.8-1sarge3-0003.png
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: schermafdruk-mozilla1.7.8-1sarge3-2.png
Type: image/png
Size: 454775 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20051027/0eb1c98f/schermafdruk-mozilla1.7.8-1sarge3-2-0003.png
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: schermafdruk-mozilla1.7.8-1sarge3-3.png
Type: image/png
Size: 331499 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20051027/0eb1c98f/schermafdruk-mozilla1.7.8-1sarge3-3-0003.png


More information about the Openstandaarden mailing list