[Openstandaarden] Wetsvoorstel betreffende het gebruik van open standaarden en de beschikbaarheid van de broncode van de software bij de federale besturen

Mattias Campe Mattias.Campe at telenet.be
Mon Feb 27 08:26:05 CET 2006


Hoi

Ik kom hier toevallig op dit wetsvoorstel van 30 september 2003 
betreffende het gebruik van open standaarden en de beschikbaarheid van 
de broncode van de software bij de federale besturen. Maar weet er 
toevallig iemand of dit het stadium van 'voorstel' al voorbij is? Zie 
http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPubDoc&TID=50331997&LANG=nl

In Artikel 3 worden er enkele begrippen omschreven:

§ 1. Voor de toepassing van deze wet wordt onder beschikbaarheid van de 
broncode van een programma verstaan :

­ het recht op onbeperkte toegang, analyse en wijziging van de broncode 
van het programma;

­ het recht om het programma en zijn broncode zonder beperkingen te 
gebruiken;

­ het recht om het programma en zijn broncode, alsook de eventuele 
wijzigingen onbeperkt te verspreiden.

De gebruikerslicentie waarborgt die beschikbaarheid van de broncode van 
het programma voor de gebruiker. Die criteria in verband met de 
beschikbaarheid van de broncode van de programma's zijn 
gebruiksvoorwaarden en geen technische normen.

§ 2. Open standaarden omvatten open formaten en open protocollen. Voor 
de toepassing van deze wet moet worden verstaan onder :

1º open formaat : elk gegevensformaat waarvoor :

­ de volledige technische specificatie wordt gepubliceerd en onbeperkt 
toegankelijk is;

­ de gebruikerslicentie geen enkele beperking oplegt bij het ontwikkelen 
en het gebruik van programma's die in dit formaat gecodeerde gegevens 
kunnen verwerken;

­ er ten minste een referentie-implementatie bestaat die beschikbaar is 
als programma waarvan de broncode beschikbaar is onder de voorwaarden 
zoals bepaald in artikel 3, § 1.

2º open protocol : elk communicatie-protocol waarvoor :

­ de volledige technische specificatie wordt gepubliceerd en onbeperkt 
toegankelijk is;

­ de gebruikerslicentie geen enkele beperking oplegt bij het ontwikkelen 
en het gebruik van programma's aan de hand waarvan informatie kan worden 
uitgewisseld via dit protocol;

­ er ten minste een referentie-implementatie bestaat die beschikbaar is 
als programma waarvan de broncode beschikbaar is onder de voorwaarden 
zoals bepaald in artikel 3, § 1.

De gebruikerslicentie waarborgt de gebruiker dat voldaan is aan de 
vereiste inzake open formaten en protocollen. Die criteria in verband 
met open formaten en protocollen zijn gebruiksvoorwaarden en geen 
technische normen.

Mvg
MattiasMore information about the Openstandaarden mailing list