[Openstandaarden] Open formaten, open standaarden of geslotenformaten?

Matthias Vandermaesen Matthias.Vandermaesen at stad.Antwerpen.be
Thu Mar 9 12:33:57 CET 2006


Beste,

Graag verwijs ik naar het het werk van eDAVID. Meer bepaald naar het overzicht 'Standaarden en Formaten'
van Filip Boudrez.

http://www.edavid.be
http://www.expertisecentrumdavid.be/docs/eDAVID_standaarden.pdf

WAV is trouwens een defacto standaard. Het gaat om een implementatie van RIFF (Resource Interchange
File Format) door Microsoft en IBM.

Meer info vind je op digitalpreservation.gov:

http://www.digitalpreservation.gov/formats/fdd/fdd000025.shtml
http://www.digitalpreservation.gov/formats/fdd/fdd000001.shtml

mvg,

Matthias Vandermaesen

Matthias Vandermaesen | Consulent Wetenschappelijk Werk
Stad Antwerpen | Stadsarchief | cDAVID project
Venusstraat 11 | BE-2000 Antwerpen
Tel: +32 3 206 94 19 |  +32 3 206 94 11 | Fax: +32 3 206 94 10
Dries.Vandaele at stad.antwerpen.be 
eFLORIS-internet: http://stadsarchief.antwerpen.be/
http://www.cdavid.be/
't Stad is van iedereen
***Disclaimer*** 
Deze e-mail en alle gekoppelde bestanden zijn officiële documenten van Stad Antwerpen en kunnen vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Gelieve de afzender onmiddellijk via e-mail of telefonisch te verwittigen als u deze e-mail per vergissing heeft ontvangen en verwijder vervolgens de e-mail zonder deze te lezen, te reproduceren, te verspreiden of te ontsluiten naar derden. Stad Antwerpen is op geen enkele manier verantwoordelijk voor fouten of onnauwkeurigheden in de inhoud van deze e-mail. Stad Antwerpen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade, verlies of ongemak veroorzaakt als gevolg van een onnauwkeurigheid of fout in deze e-mail. 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: openstandaarden-bounces at openstandaarden.be
[mailto:openstandaarden-bounces at openstandaarden.be]Namens Mattias Campe
Verzonden: donderdag 9 maart 2006 5:57
Aan: Openstandaarden mailinglist
Onderwerp: Re: [Openstandaarden] Open formaten, open standaarden of
geslotenformaten?


Jan Claeys schreef:

>Op di, 28-02-2006 te 15:08 +0100, schreef Mattias Campe:
>  
>
>>Ik had enkele vragen over de volgende formaten, waarvan ik niet helemaal 
>>zeker ben of ze open formaten zijn, open standaarden of gesloten formaten.
>>    
>>
[...]

>>-) waf: ?
>>    
>>
>Wat is 'waf'?
>  
>
Ik bedoelde wav.

Mattias
_______________________________________________
Openstandaarden mailing list
Openstandaarden at openstandaarden.be
http://www.openstandaarden.be/mailman/listinfo/openstandaardenMore information about the Openstandaarden mailing list