[Openstandaarden] [persbericht] Raadpleging Gemeenschapsoctrooi schiet ernstig tekort

Dieter Van Uytvanck dieter at vrijschrift.org
Wed Mar 22 23:13:58 CET 2006


PERSBERICHT FFII -- [ binnenland / Europa / economie / ICT ]

===================================================================
Raadpleging Gemeenschapsoctrooi schiet ernstig tekort
===================================================================

De "Vragenlijst over het octrooistysteem in Europa" van de EU heeft
ernstige tekortkomingen, aldus de Foundation for a Free Information
Infrastructure (FFII), een internationale informatierechtengroep.

"Het eerste probleem met deze raadpleging is dat zij in een groot
aantal Europese talen niet beschikbaar is." zegt de voorzitter van de
FFII, Pieter Hintjens. "En als men de raadpleging probeert te
beantwoorden dan blijkt dat praktisch onmogelijk voor de gemiddelde
ondernemer, omdat daar heel veel achtergrondkennis voor nodig is."

De voorzitter van de FFII heeft een open brief 
( http://consultation.ffii.org/Open_Letter/ ) naar de voorzitter van de
Europese Commissie Barroso en de verantwoordelijke commisarissen
(McCreevy en Wallström) gestuurd om zijn bezorgdheid over de procedure
te uiten en doet vier eenvoudige aanbevelingen om de raadpleging te
verbeteren.

De FFII heeft klachten ontvangen over het exclusieve karakter van de 
raadpleging van talloze KMO's uit heel Europa. In de nieuwe EU
lidstaten is de kennis van het Engels lang niet zo algemeen als in
Westeuropa. "We eisen officiële EU documenten in het Pools", zegt
Ignacy Miedzinski, directeur van BPSC sa, een Pools IT bedrijf. "Het
werken met Franse, Duitse of Engelse teksten is duur en kost veel tijd
en werpt een echte barrière op om aan zulke raadplegingen te kunnen
deelnemen."

Laura Creighton, oprichter van Sekans, een Zweeds fonds voor 
risico-investeringen, is het hiermee eens: "Juist voor zo'n belangrijk
onderwerp, waarover al jaren gedebateerd wordt, zouden we verwachten
dat het midden- en kleinbedrijf veel beter van informatie voorzien zou
worden."

In Portugal vinden we een vergelijkbare situatie. Het wordt bedrijven
zo onmogelijk gemaakt deel te nemen aan de behandeling door de
Commissie.  Joachim Carvalho, the directeur van X64 Lda., een
Portugees IT-bedrijf, zegt: "Het lijkt er echt op dat wij niet geacht
worden deel te nemen aan dit proces. Voor zover ik kan zien, kunnen
alleen experts in de Europese patentwetgeving deze enquete
beantwoorden."

De FFII waarschuwt dat het gemeenschapsoctrooi kan leiden tot
invoering van softwarepatenten op Europese schaal, ook al lijkt het
niet de bedoeling om het materiële octrooirecht te veranderen.

Onvoorwaardelijke toetreding tot het Europees Octrooiverdrag door de 
EU betekent het witwassen van softwarepatenten: de gewraakte praktijk
wordt Gemeenschapsrecht.

Pieter Hintjens: "De Commissie doet voorstellen voor goedkopere en
makkelijker verkrijgbare octrooien en promoot het misverstand dat meer
octrooien meer innovatie betekenen. Het aanmoedigen van
octrooiinflatie en het toestaan van uitbreiding van het octrooisysteem
in sectoren waar octrooien schadelijk zijn, zou een ramp zijn voor de
EU."

De FFII heeft een gedetailleerde analyse gemaakt van de vragenlijst
van de Commissie en roept alle betrokken bedrijven en burgers op deel
te nemen aan de raadpleging. De beantwoording kan in het Nederlands.

==========================================================================
Nadere Informatie
==========================================================================

* FFII website over raadpleging:

http://www.ffii.be/gemeenschapsoctrooi

==========================================================================
Contact
==========================================================================

Dieter Van Uytvanck:
dieter at vrijschrift.org
tel. +31 6 275 879 10
      
Jonas Maebe: 
jmaebe at elis.ugent.be 

==========================================================================
Over FFII -- http://www.ffii.org
==========================================================================

De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation for a
Free Information Infrastructure) is een non-profit organisatie die
gevestigd is in München en zich bezig houdt met bewustmaking rond
gegevensverwerking. FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare
informatiegoederen gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en open
standaarden. Meer dan 500 leden, 1400 bedrijven en 80.000 sympathisanten
hebben FFII de toestemming gegeven hen te vertegenwoordigen in het
publieke debat over exclusieve rechten (intellectuele eigendom) op het
gebied van software.


_______________________________________________
Perslijst FFII België
Afmelden of wijzigingen doorvoeren:
http://lists.ffii.org/mailman/listinfo/be-persMore information about the Openstandaarden mailing list