[Openstandaarden] Deze lijst leeft weer

Philip Paeps philip at paeps.cx
Thu Nov 29 13:54:25 CET 2007


Werken de procmail filters nog?  Great!

Na een paar maanden downtime werkt <openstandaarden at openstandaarden.be> vanaf
heden weer (eigenlijk al sinds vorige week, maar niemand heeft er wat van
gemerkt).

Zodra looksaus een laatste DNS-dansje doet, zijn archieven en de wondermooie
website ook weer te bewonderen op het vertrouwde adres.

Please proceed with your regularly scheduled standards discussions.

 - Philip [hat: postmaster]

-- 
Philip Paeps		               Calm down ... it is only ones and zeros
philip at paeps.cx

  I have not lost my mind, it is backed up on tape somewhere.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 187 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20071129/b6956a17/attachment.bin 


More information about the Openstandaarden mailing list