[Openstandaarden] Fellowshipvergadering Brussel

Philip Paeps philip at paeps.cx
Thu Aug 7 08:36:42 CEST 2008


On 2008-08-06 23:23:51 (+0200), Rolf Camps <rolf_camps at fsfe.org> wrote:
> De FSFE probeert een groep samen te stellen van personen die op geregelde
> basis samen komen om te praten over Vrije Software en om te zien welke
> acties/activiteiten mogelijk zijn om Vrije Software beter bekend te maken of
> te beschermen tegen bepaalde praktijken.

De Open Standaarden mailing list handelt over "open standaarden" (wauw), niet
over wat FSF "vrije software" wil noemen.

 - Philip

-- 
Philip Paeps                  Please don't Cc me, I am
philip at paeps.cx                 subscribed to the list.

 Personally, I think the best motto for an educational establishment is:
 'Or Would You Rather Be a Mule?'
     -- (Terry Pratchett, alt.fan.pratchett)


More information about the Openstandaarden mailing list