[Openstandaarden] Anderhalf jaar stilte - hoe is het nog met open standaarden?

Geert Uytterhoeven geert at linux-m68k.org
Tue Jan 26 18:20:52 CET 2010


2010/1/26 Mattias Campe <Mattias.Campe at gmail.com>:
> Jeff Verheyen schreef:
>>
>> 'k Zie niet in wat 'toegankelijkheid' dan met (open) 'standaarden' te
>> maken heeft.
>>
>> Visualisatie is iets wat door de client moet opgelost worden.
>>
>
> Toch lijkt me dat 'toegankelijkheid' onderdeel moet zijn van een open
> standaard. Zo heb je bv. het alt-attribuut van het img-element dat heel erg
> handig is voor mensen die blind zijn of slecht zien. Zo is er voor die
> mensen ook een verschil tussen het b- en het strong-element. En zo zullen er
> nog heel wat voorbeelden zijn.

Yep, ik zet dit stuk tekst in fontgrootte 24 terwijl ik eigenlijk
bedoel dat het een belangrijk stuk tekst is.

Hmm, heeft `top-posting' ook niet met toegankelijkheid te maken? ;-)

>> On Tue, 2010-01-26 at 17:36 +0100, Christophe Strobbe wrote:
>>
>>>
>>> At 17:21 26/01/2010, you wrote:
>>>
>>>>
>>>> Christophe,
>>>>
>>>>
>>>> Wil je nu zeggen dat bijvoorbeeld automatische data uitwisseling voor
>>>> facturatie niet enkel 'open' moet zijn maar ook 'toegankelijk'???
>>>>
>>>
>>> Als een formaat enkel dient voor uitwisseling van gegevens tussen
>>> machines, dan is toegankelijkheid niet relevant. Toegankelijkheid is echter
>>> wel relevant wanneer iets in een gebruikersinterface terechtkomt. Het is dus
>>> heel relevant voor formaten zoals HTML, SVG, XForms, ODF, PDF, en voor
>>> software (browsers, kantoorsoftware, desktopomgevingen zoals GNOME,
>>> enzovoort), maar niet voor een taal als XSLT of een protocol zoals TCP.

>>>> On Tue, 2010-01-26 at 17:12 +0100, Christophe Strobbe wrote:
>>>>
>>>>>
>>>>> At 14:09 26/01/2010, Herman Bruyninckx wrote:
>>>>>
>>>>>>
>>>>>> On Tue, 26 Jan 2010, Philip Paeps wrote:
>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> (...)  Hoe is het nog met open standaarden?
>>>>>>>
>>>>>>> Als ik wat rondkijk, worden er nog steeds veel wielen opnieuw
>>>>>>>
>>>>
>>>> uitgevonden,
>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> zonder teken van standardisering.
>>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> Waarom zou er geen hoop zijn...? :-)
>>>>>>
>>>>>> Natuurlijk moet die hoop wel best ondersteund worden met concrete
>>>>>> acties.
>>>>>> Maar als "wij" een aantal degelijke voorstellen doen (aan overheden,
>>>>>> in de
>>>>>> eerste plaats) dan zullen er wel een paar resultaten uit de bus
>>>>>>
>>>>
>>>> komen. Maar
>>>>
>>>>>>
>>>>>> dit vraagt niet te onderschatten inspanningen om (i) te
>>>>
>>>> identificeren welke
>>>>
>>>>>>
>>>>>> deel-gebieden het makkelijkst een standaardisatie-voorstel zouden
>>>>>> accepteren, (ii) die standaardisatie-voorstellen effectief
>>>>
>>>> voorbereiden, en
>>>>
>>>>>>
>>>>>> (iii) het lobby-werk doen om die standaarden te motiveren bij de
>>>>>> beslissingsnemers.
>>>>>>
>>>>>
>>>>> Als ik "open" eens op een andere manier mag interpreteren, zou ik
>>>>> daar nog een punt aan willen toevoegen, namelijk toegankelijkheid
>>>>> voor personen met een functiebeperking. Aangezien de bevolking in
>>>>> heel veel landen vergrijst, zijn er ook steeds meer personen met
>>>>> functiebeperkingen (ook rekenen ze zichzelf niet tot die groep).
>>>>> * CEN en ISO hebben sinds een aantal jaren een "guide" met algemene
>>>>> richtlijnen voor technische commissies en werkgroepen om meer
>>>>> rekening te houden met de noden van ouderen en personen met een
>>>>> functiebeperking. Voor achtergrond en zo, zie
>>>>> <http://nl.wikipedia.org/wiki/CEN/CENELEC_Guide_6> of
>>>>> <http://en.wikipedia.org/wiki/CEN/CENELEC_Guide_6>.
>>>>> * Het gebruik van deze CEN/CENELEC Guide 6 is nog veel te beperkt. De
>>>>> Europese Commissie financiert daarom een klein project om dit te
>>>>> promoten; zie <http://www.stand4all.eu/>.
>>>>> * Voor sommigen beginnen te morren dat standaarden van CEN en ISO
>>>>> geen open standaarden zijn, wijs ik erop dat ik buiten ISO, CEN,
>>>>> CENELEC en ETSI geen standaardisatieorganisaties ken met een
>>>>> gelijkaardig richtlijnendocument. Men hoeft trouwens niet in CEN of
>>>>> ISO bezig te zijn om deze richtlijnen te gebruiken. Buiten bestaande
>>>>> standaardisatieorganisatie werd ook "Involving people with
>>>>> disabilities in the standardisation process" geschreven:
>>>>>
>>>>>
>>>>
>>>>
>>>> <http://www.tiresias.org/about/publications/disabilities_standardisation/index.htm>.
>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>>
>>>>>> Dit soort mailinglijsten is typisch bevolkt door techneuten, die
>>>>>>
>>>>
>>>> vooral (i)
>>>>
>>>>>>
>>>>>> en (iii) onderschatten...
>>>>>>
>>>>>
>>>>> ... en die gewoonlijk niets kennen van toegankelijkheid.

Gr{oetje,eeting}s,

						Geert

--
Geert Uytterhoeven -- There's lots of Linux beyond ia32 -- geert at linux-m68k.org

In personal conversations with technical people, I call myself a hacker. But
when I'm talking to journalists I just say "programmer" or something like that.
							    -- Linus Torvalds


More information about the Openstandaarden mailing list