[Openstandaarden] Anderhalf jaar stilte - hoe is het nog met open standaarden?

cobaco cobaco at linux.be
Wed Jan 27 11:15:03 CET 2010


On Tuesday 2010-01-26, Christophe Strobbe wrote:
> Ik weet wat separation of concerns betekent, maar een client kan niet
> zomaar een ontoegankelijk document toegankelijk maken.
> 
> Indien het documentformaat niet de nodige kenmerken heeft (b.v.
> elementen en attributen in een markuptaal), dan zou de client dit
> allemaal moeten achterhalen door middel van een soort reverse
> engineering. Dit is niet haalbaar. Bijvoorbeeld, zelfs met algoritmes
> die kunnen bepalen wat in een afbeelding staat kan men nog niet
> bepalen wat het juiste tekstalternatief zou zijn.
> Het is pas wanneer het documentformaat de nodige
> toegankelijkheidskenmerken bezit, dat auteurs ze kunnen gebruiken en
> clients de nodige informatie (idealiter via gestandaardiseerde APIs)
> kunnen doorgeven aan de technische hulpmiddelen die gebruikt worden
> door personen met een handicap.

Mee eens maar:
1) dat is een discussie die bij de vorming van de standaard moet gevormd 
worden (dus in het standaardcomitee in kwestie)
2) deze lijst is voor het promoten van het gebruik van open standaarden en 
dat is een losstaand paar mouwen.
-- 
Cheers, Cobaco (aka Bart Cornelis)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20100127/b242d4f0/attachment.bin>


More information about the Openstandaarden mailing list