[Openstandaarden] Microsoft: "ODF heeft duidelijk gewonnen"

FreeAld0 freeald0 at belcenter.com
Fri Jun 20 18:14:42 CEST 2008


De aanhouder wint ?!

Microsoft: "ODF heeft duidelijk gewonnen"


In een fel publiek debat met open source aanhangers over 
documentstandaard geeft Microsoft onomwonden de nederlaag van OOXML toe.

Het bewijs voor de nederlaag van OOXML wordt gevormd door Microsofts 
besluit http://webwereld.nl/articles/51172 van vorige maand om het Open 
Document Format vanaf 2009 volledig in Office 2007 te ondersteunen. "ODF 
heeft duidelijk gewonnen," zei Stuart McKee, National Technology Officer 
voor Microsoft tijdens een debat met vertegenwoordigers van Red Hat en 
Sun Microsystems op de Red Hat Summit in Boston. McKee was direct 
betrokken bij Microsofts pogingen om de eigen OOXML-standaard door de 
ISO te loodsen.

McKee sprak in het hol van de leeuw. Red Hat is een belangrijk 
voorstander van ODF en een fel tegenstander van Microsofts OOXML. De 
deelnemers van het debat wezen aan het begin van de discussie zelf al op 
het 'historisch karakter': de partijen waren nog nooit op deze manier 
publiekelijk in discussie getreden.
Harde verwijten

Tijdens de discussie kreeg McKee vooral uit de zaal harde verwijten. Is 
Microsoft wel te vertrouwen, of zal het ODF van binnenuit proberen te 
saboteren? Waarom duurde het zo lang voordat Microsoft overstag ging? En 
heeft de softwaregigant nog spijt van de manier waarop het met 
partnerbedrijven probeerde de ISO-stemming in zijn voordeel te beïnvloeden?

Maar volgens McKee zitten er geen duistere beweegredenen achter de 
acties. Toen de discussie rond Office Open XML begon op te leven, zat de 
firma nog midden in de ontwikkeling van Office 2007. "We zaten al ver in 
de cyclus van Office 2007. Het was niet redelijk om toen nog te eisen 
dat ODF daaraan moest worden toegevoegd. In een vroeger stadium stond 
het simpelweg niet op de radar", zei McKee.
Zweeds misverstand

De manager verklaarde de controverse over de beïnvloeding van stemmen 
als een misverstand dat uit frustratie was geboren. In onder meer Zweden 
kreeg de lokale standaardisatieorganisatie kort voor de OOXML-stemming 
een groot aantal nieuwe leden. Deze bleken stuk voor stuk Microsoft 
partners, die vervolgens voor acceptatie van de standaard stemden.

McKee verklaart die opmerkelijke gang van zaken als onervarenheid. 
Microsoft had weinig ervaring met de procedures en gebruiken om een 
standaard door ISO te loodsen en werd vervolgens overvallen door de 
sterke lobby van zijn tegenstanders. Ook de partners van Microsoft 
werden overvallen.

"De (Microsoft) gemeenschap had geen idee dat deze conversatie 
plaatsvond, en wat daar de gevolgen van zouden zijn. In veel gevallen 
werden we geconfronteerd met een voorkeur van een overheid waardoor ons 
hele ecosysteem werd uitgesloten."

"Microsoft is hier pas laat mee begonnen. Tegen de tijd dat we ons 
beseften wat er aan de hand was, hadden we een hoop in te halen. Ik geef 
toe dat we daarover frustratie bestond. Het was lastig om gesprekken te 
voeren waar de toon al was gezet: er was een beeld ontstaan dat OOXML te 
maken had met een vendor lockin rond een gesloten standaard." Dat beeld 
was volledig onjuist, benadrukt hij. Talloze applicaties van derden 
ondersteunen nu al - al dan niet legaal - het 'gesloten' .doc formaat, 
en dat zou bij OOXML alleen maar eenvoudiger worden.
OOXML blijft gehandhaafd

Ondanks de toegegeven overwinning voor ODF, zal Microsoft OOXML 
handhaven. In tegenstelling ODF, stelt OOXML gebruikers in staat om oude 
.doc bestanden te openen. Bovendien acht hij de markt groot genoeg voor 
beide standaarden. "Office ondersteunt al zo'n dozijn 
documentstandaarden, dat worden er in de toekomst een dozijn plus een."

McKee bleef tot slot opvallend rustig toen hij het harde verwijt kreeg 
dat Microsoft ODF van binnenuit wil uithollen. De firma heeft dat in het 
verleden ondermeer bij Java gedaan, waarbij het de standaard eerst 
omarmde, toen met onofficiële aanvullingen kwam waarna het probeerde om 
de markt in tweeën te splitsen. In het geval van Java heeft dat 
Microsoft een aantal forse schadeclaims van Java-eigenaar Sun 
Microsystems opgeleverd.

Maar bij ODF zal het nooit zover komen, suste de manager. De standaard 
wordt gecontroleerd door Oasis, waardoor Microsoft er zelf niet 
eenvoudig wijzigingen aan kan aanbrengen. Microsoft zou zich 
tegenwoordig bovendien meer dan bewust zijn dat de markt meerdere 
standaarden bevat, en dat die niet allemaal door Microsoft gecontroleerd 
worden.

Bron: WebWereld Vrijdag 20 juni 2008More information about the Openstandaarden mailing list