[Openstandaarden] Anderhalf jaar stilte - hoe is het nog met open standaarden?

Mattias Campe Mattias.Campe at gmail.com
Tue Jan 26 18:11:32 CET 2010


Jeff Verheyen schreef:
> 'k Zie niet in wat 'toegankelijkheid' dan met (open) 'standaarden' te
> maken heeft.
>
> Visualisatie is iets wat door de client moet opgelost worden.
>  
Toch lijkt me dat 'toegankelijkheid' onderdeel moet zijn van een open 
standaard. Zo heb je bv. het alt-attribuut van het img-element dat heel 
erg handig is voor mensen die blind zijn of slecht zien. Zo is er voor 
die mensen ook een verschil tussen het b- en het strong-element. En zo 
zullen er nog heel wat voorbeelden zijn.

Mvg
Mattias
>
>
> On Tue, 2010-01-26 at 17:36 +0100, Christophe Strobbe wrote:
>  
>> At 17:21 26/01/2010, you wrote:
>>   
>>> Christophe,
>>>
>>>
>>> Wil je nu zeggen dat bijvoorbeeld automatische data uitwisseling voor
>>> facturatie niet enkel 'open' moet zijn maar ook 'toegankelijk'???
>>>    
>> Als een formaat enkel dient voor uitwisseling van gegevens tussen 
>> machines, dan is toegankelijkheid niet relevant. Toegankelijkheid is 
>> echter wel relevant wanneer iets in een gebruikersinterface 
>> terechtkomt. Het is dus heel relevant voor formaten zoals HTML, SVG, 
>> XForms, ODF, PDF, en voor software (browsers, kantoorsoftware, 
>> desktopomgevingen zoals GNOME, enzovoort), maar niet voor een taal 
>> als XSLT of een protocol zoals TCP.
>>
>> Groeten,
>>
>> Christophe
>>
>>
>>
>>
>>   
>>> Jeff
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> On Tue, 2010-01-26 at 17:12 +0100, Christophe Strobbe wrote:
>>>    
>>>> At 14:09 26/01/2010, Herman Bruyninckx wrote:
>>>>     
>>>>> On Tue, 26 Jan 2010, Philip Paeps wrote:
>>>>>      
>>>>>> (...) Hoe is het nog met open standaarden?
>>>>>>
>>>>>> Als ik wat rondkijk, worden er nog steeds veel wielen opnieuw 
>>>>>>       
>>> uitgevonden,
>>>    
>>>>>> zonder teken van standardisering.
>>>>>>       
>>>>> Waarom zou er geen hoop zijn...? :-)
>>>>>
>>>>> Natuurlijk moet die hoop wel best ondersteund worden met concrete acties.
>>>>> Maar als "wij" een aantal degelijke voorstellen doen (aan overheden, in de
>>>>> eerste plaats) dan zullen er wel een paar resultaten uit de bus 
>>>>>      
>>> komen. Maar
>>>    
>>>>> dit vraagt niet te onderschatten inspanningen om (i) te 
>>>>>      
>>> identificeren welke
>>>    
>>>>> deel-gebieden het makkelijkst een standaardisatie-voorstel zouden
>>>>> accepteren, (ii) die standaardisatie-voorstellen effectief 
>>>>>      
>>> voorbereiden, en
>>>    
>>>>> (iii) het lobby-werk doen om die standaarden te motiveren bij de
>>>>> beslissingsnemers.
>>>>>      
>>>> Als ik "open" eens op een andere manier mag interpreteren, zou ik
>>>> daar nog een punt aan willen toevoegen, namelijk toegankelijkheid
>>>> voor personen met een functiebeperking. Aangezien de bevolking in
>>>> heel veel landen vergrijst, zijn er ook steeds meer personen met
>>>> functiebeperkingen (ook rekenen ze zichzelf niet tot die groep).
>>>> * CEN en ISO hebben sinds een aantal jaren een "guide" met algemene
>>>> richtlijnen voor technische commissies en werkgroepen om meer
>>>> rekening te houden met de noden van ouderen en personen met een
>>>> functiebeperking. Voor achtergrond en zo, zie
>>>> <http://nl.wikipedia.org/wiki/CEN/CENELEC_Guide_6> of
>>>> <http://en.wikipedia.org/wiki/CEN/CENELEC_Guide_6>.
>>>> * Het gebruik van deze CEN/CENELEC Guide 6 is nog veel te beperkt. De
>>>> Europese Commissie financiert daarom een klein project om dit te
>>>> promoten; zie <http://www.stand4all.eu/>.
>>>> * Voor sommigen beginnen te morren dat standaarden van CEN en ISO
>>>> geen open standaarden zijn, wijs ik erop dat ik buiten ISO, CEN,
>>>> CENELEC en ETSI geen standaardisatieorganisaties ken met een
>>>> gelijkaardig richtlijnendocument. Men hoeft trouwens niet in CEN of
>>>> ISO bezig te zijn om deze richtlijnen te gebruiken. Buiten bestaande
>>>> standaardisatieorganisatie werd ook "Involving people with
>>>> disabilities in the standardisation process" geschreven:
>>>>
>>>>     
>>> <http://www.tiresias.org/about/publications/disabilities_standardisation/index.htm>.
>>>    
>>>>
>>>>     
>>>>> Dit soort mailinglijsten is typisch bevolkt door techneuten, die 
>>>>>      
>>> vooral (i)
>>>    
>>>>> en (iii) onderschatten...
>>>>>      
>>>> ... en die gewoonlijk niets kennen van toegankelijkheid.
>>>>
>>>> Groeten,
>>>>
>>>> Christophe Strobbe
>>>>
>>>>
>>>>     
>>> --
>>> Ampersant bvba - Jeff Verheyen
>>> Dr. Jacobsstraat 1 - 2570 DUFFEL - Belgium
>>> Tel: +32 15 32 36 19 - Fax: +32 15 32 37 90
>>> Email: jeff.verheyen op ampersant.be
>>> Website: http://www.ampersant.be/
>>>    
>> -- 
>> Christophe Strobbe
>> K.U.Leuven - Dept. of Electrical Engineering - SCD
>> Research Group on Document Architectures
>> Kasteelpark Arenberg 10 bus 2442
>> B-3001 Leuven-Heverlee
>> BELGIUM
>> tel: +32 16 32 85 51
>> http://www.docarch.be/
>> ---
>> "Better products and services through end-user empowerment" 
>> http://www.usem-net.eu/
>> ---
>> Please don't invite me to LinkedIn, Facebook, Quechup or other 
>> "social networks". You may have agreed to their "privacy policy", but 
>> I haven't.
>>
>> _______________________________________________
>> Openstandaarden mailing list
>> Openstandaarden op openstandaarden.be
>> http://openstandaarden.be/mailman/listinfo/openstandaarden
>>   More information about the Openstandaarden mailing list