[Openstandaarden] Re: peeceefobie.be - toegankelijke zijversie

Luc Stroobant luc at pub.telenet.be
Sun Oct 30 13:04:47 CET 2005


Peter Strickx wrote:
> Beste,
> 
> Het doelpubliek van deze actie zijn mensen met computer die schrik 
> hebben om deze te gebruiken op internet.

Ze durven niet op internet met hun PC en men maakt er dan maar een 
website voor?

> Uit een steekproef blijkt dat bijna 100% van deze doelgroep beschikt 
> over een Windows platform
> met IE browser.

Dat is al reden genoeg om schrik te hebben natuurlijk.

> Waar we wel een foutje in hebben gemaakt is het niet voorzien van een 
> tekstversie (voor blinden/slechtzienden).maar
> dat is ondertussen rechtgezet.

Mij valt het vooral op dat het lanceren van een Flash only site nogal 
tegen het beleid van de overheid om open standaarden te promoten en te 
gebruiken in gaat.
<http://presscenter.org/archive/20040625/104708/?language=NL>

"De FOD's zullen voor bestaande toepassingen die bij de archivering, de 
uitwisseling of de mededeling van elektronische gegevens aan externe 
partijen nog geen gebruik maken van open standaarden en/of open 
specificaties voor gegevensformaten en communicatieprotocollen, een 
migratie opstarten en voltooien overeenkomstig een planning die wordt 
overeengekomen bij de vastlegging van elke open standaard en/of open 
specificatie."

En dan lanceert men dergelijke (nieuwe!) sites in Flash only...

> Verder draait het geheel bij mij foutloos onder Firefox/Windows en 
> Mozilla/Solaris. Om een of andere vreemde
> reden is de site (www.peeceefobie.be <http://www.peeceefobie.be>) slecht 
> te bekijken met Firefox/Linux/Solaris maar dat onderzoek ik verder.

Er zitten gewoon fouten in de Flash plugin voor Linux volgens mij.
(een gelijkaardig probleem zie je bv op de KBC "verdubbel je loon" 
actiesite)

> Verder is deze actie in samenwerking met de sector (Agoria) en een 
> aantal sponsors. Er is ook een afspraak dat de sponsors
> materiaal uit de actie kunnen gebruiken op hun site.

Dat vind ik ook nogal vreemd.
Het geheel ziet er mi *serieus* gesponsord uit. Is het de taak van de 
overheid om reclame te maken voor deze bedrijven die veelal al 
monopolist (of bijna) zijn?
Mijn eerste reactie was: hoeveel belastingsgeld heeft deze reclameactie 
gekost?


> Zelf heb ik de lijst met anti-viurs/anti-spam software nagekeken en 
> aangevuld met open-source alternatieven (soms ook gratis software
> die niet open-source is).

Het is positief dat ze er tussen staan, maar misschien had men de gratis 
alternatieven wat meer moeten promoten. Dat zou passen in het idee dat 
de overheid de kostprijs voor PC en internet laagdrempelig wil houden.
Of mocht dat niet van de sponsors?

Luc
(sorry als het af en toe een beetje cynisch klinkt, dat was niet echt de 
bedoeling)More information about the Openstandaarden mailing list